ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : DPB615473
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
6
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
05.04.2019
Başvuru Süresi
:
Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazetede “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını, profesör kadroları için 6 takım, doktor öğretim üyesi kadroları için 4 takım olarak ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için ilgili fakülte dekanlığına ve ilgili enstitü müdürlüğüne başvuru yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler:

1.Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe
2.Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşacak şekilde profesörlük kadro başvuruları için 6 takım,doktor öğretim üyesi başvuruları için 4 takım dosya
3.Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (onaylı)
4.Yabancı dil belgesi (80 puan)*
5.2 adet fotoğraf
6.Nüfus cüzdanı fotokopisi
7.Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası
8.Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

NOT:

1. Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.
2. Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.
3. Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
4. İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
5. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.
6. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir
7. Profesör kadrosuna başvuran adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.

* Üniversitemiz Senatosunun 10.04.2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı gereğince başvurulacak anabilim dalındaki verilen eğitim dilinden olmak şartı ile yurtdışında veya yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumlarında doktora yapmış adaydan yabancı dil puan şartı aranmaz.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü-Hükümet Meydanı-Ulus –ANKARA Tel: (312) 596 44 51 – 596 44 53

Birimi Unvanı Sayı Der. Aranan Nitelikler
Dini İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Tefsir Anabilim Dalı
Profesör 1 1 Osmanlı Dönemi Tefsir Çalışmaları, Tefsir Ekolleri, Bilimsel Tefsir konularında akademik çalışmalar yapmış olmak
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktora yapmış ve Helenistik Dönem, İslam Düşüncesinin Klasik ve Klasik Sonrası Dönemleri, İlliyet Meselesi ve Sebeplik Teorisi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Yabancı Diller Fakültesi
İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü
İspanyol Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı
Profesör 1 1 Dilbilim, Çeviribilim ve Göstergebilim konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Stokastik Parti Büyüklüğü Problemi, Matematiksel Modelleme ve Genişletilmiş Formülasyonlar, Yeniden Üretim Sistemleri, Üretim Sistemi Sinirliliği konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Doğu ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü
Afrika Çalışmaları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 4 Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış olup, Afrika Siyasi Tarihi ve Afrika-Asya İlişkileri konularında akademik çalışmalar yapmış olmak
Asya Çalışmaları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 4 Kuzeydoğu Asya Ülkeleri ile Asya Kıtasındaki Siyasi ve İktisadi Uluslararası Örgütler konularında akademik çalışmalar yapmış ve Doktorasını Bölge çalışmaları alanında tamamlamış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR