KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

Yarı portal vincin anahtar teslim montajı yaptırılacaktır

KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154962
Şehir : Kastamonu / Taşköprü
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU SÖZCÜ 23.03.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/161854
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fabrikamızın rafineri kısmı santrifüj katına ait 1 (bir) adet 3,5 ton kapasiteli tam portal vincin demontajının yapılması ve işin projelendirilerek mevcut yerine (Teknik Şartname resimde (Ek-1)) belirtildiği şekilde köprünün yapılması, köprüye 10 ton kaldırma kapasiteli vinç konulması işi.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kastamonu Şeker Fabrikası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş
Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğü

Fabrikamıza 10 Ton Kaldırma Kapasiteli Yarı Portal Vincin Anahtar Teslim Montajının Yapılması İşi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2020/161854
1-İdarenin
a) adresi : Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/KASTAMONU
b) telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33
c) elektronik posta adresi : -
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın rafineri kısmı santrifüj katına ait 1 (bir) adet 3,5 ton kapasiteli tam portal vincin demontajının yapılması ve işin projelendirilerek mevcut yerine (Teknik Şartname resimde (Ek-1)) belirtildiği şekilde köprünün yapılması, köprüye 10 ton kaldırma kapasiteli vinç konulması işi.
b) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası
c) işin süresi : İşin süresi 30 iş günü olup, proje çizimi, malzemelerin tedarik edilmesi ve montajı bu süreye dahildir.
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati : 08.04.2020 Saat 14.00

4. İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır

8. İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR