BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Trafo merkezi deplase işi yaptırılacaktır

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01200108
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 29.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020 - 5
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Biruni Üniversitesi trafo merkezi deplase ihalesi 1 adet
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.08.2020 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Biruni Üniversitesi Toplantı Odası 10.Yıl Cad. Protokol Yolu No:45 Topkapı Zeytinburnu/İSTANBUL
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
İHALE İLANI

İhale No : 2020 - 5
İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı :Biruni Üniversitesi trafo merkezi deplase ihalesi 1 adet Biruni Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.
İhale dokümanının görülmesi :İhale dokümanı, 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türk Ekonomi Bankası Beşiktaş Şubesi TR87 0003 2000 0000 0070 1358 54 -- 7013585 no.lu hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve vergi kimlik numaraları belirtilerek yatırılır ve alındı belgesi ihale birimine kaydettirilerek Biruni Üniversitesi 10.Yıl Cad. Protokol Yolu No:45 Topkapı/İST adresinden satın alınabilir.
-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve üniversite internet adresinden (www.biruni.edu.tr) indirmeleri zorunludur-İlgili : sural@biruni.edu.tr.444 82 76
Geçici teminat : İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
İsteklilerden istenilen belgeler: Satınalma Yönetmeliğinin 12. maddesinde sayılan ihaleye katılamayacaklardan olmadığına ilişkin taahhütname,
-Doküman bedeli alındığına ilişkin belge,
-İdari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen belgeler.
İhalenin yapılacağı yer : Biruni Üniversitesi Toplantı Odası
10.Yıl Cad. Protokol Yolu No:45 Topkapı Zeytinburnu/İSTANBUL
İhalenin tarih ve saati : 13/08/2020 tarihinde saat 16.00
Tekliflerin sunulması : İstekliler tarafından teklifler ihalenin yapılacağı adrese sunulacaktır. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır.
Tekliflerin geçerlilik süresi : Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR