TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Köprü ve menfezlerin bakım onarımı yaptırılacaktır

TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01000711
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SONSÖZ 23.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/239331
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması, Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması, makine ile her kesit ve genişlikte hidrolik yapıların giriş ve çıkışında dere yataklarının düzenlenmesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
MALATYA-SİVAS
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.06.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÖZALPER MAH. İSTASYON CAD.NO:1 YEŞİLYURT/MALATYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MALATYA – ÇETİNKAYA HATTI KÖPRÜLERİN VE MENFEZLERİN BAKIM ONARIMI

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ


Malatya – Çetinkaya hattı Köprülerin ve menfezlerin bakım onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/239331

1-İdarenin
a) Adresi : YEŞİLTEPE GAZİ MAHALLESİ MEDENİYYET CAD. NO:10/2 44080 YEŞİLYURT/MALATYA YEŞİLYURT/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4222124800 - 4222124816
c) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması, Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması, makine ile her kesit ve genişlikte hidrolik yapıların giriş ve çıkışında dere yataklarının düzenlenmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : MALATYA-SİVAS
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÖZALPER MAH. İSTASYON CAD. NO: 1 YEŞİLYURT MALATYA
b) Tarihi ve saati : 13.06.2019 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
AI GURUBU İŞLER
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinde yapılacaktır. Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatı sahibi 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP: Teklif fiyat puanı
TFmin: Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP)
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA NO İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Min. Teklif Oranı (%) Mak. Teklif Oranı (%) PUAN
3 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 1,80 2,69 1
5 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 4,70 7,05 3
6 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 5,63 8,45 4
10 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması 3,87 5,80 2
11 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması 3,39 5,09 2
12 300 DOZLU DEMİRLİ BETON 4,56 6,84 3
14 OCAK TAŞINDAN İSTİFSİZ KÖPRÜ VE MENFEZ TAHKİMATI 8,31 12,46 5
15 2 MM KALINLIĞINDAKİ GALVANİZLİ SACDAN MUHTELİF EBATLARDA DÖRTGEN LEVHA YAPILMASI 2,77 4,16 2
16 MAKİNE İLE HER KESİT VE GENİŞLİKTE HİDROLİK YAPILARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞINDA DERE YATAKLARININ DÜZENLENMESİ 12,09 18,13 8
18 EL İLE KURUDA VEYA SUDA 3 M2' DEN BÜYÜK KES. KUTU VEYA KEMER MENFEZ İLE HER TÜRLÜ BÜZ VE MECRA KANAL.İÇİN.BATAK,BALÇIK VE ALÜV.BİRİK.MALZ.TEM. 1,47 2,20 1
19 EL İLE KURUDA VEYA SUDA 1 M2 İLE 3 M2 ARASI KES.(1 M2 HARİÇ,3 M2 DAHİL) KUTU VEYA KEMER MENFEZ İLE HER TÜRLÜ BÜZ VE MECRA KANAL.İÇİN.BATAK,BALÇIK VE ALÜV.BİRİK.MALZ.TEM. 5,30 7,95 3
20 EL İLE KURUDA VEYA SUDA 1 M2 VE DAHA KÜÇÜK KESİTTEKİ KUTU VEYA KEMER MENFEZ İLE HER TÜRLÜ BÜZ VE MECRA KANAL.İÇİN.BATAK,BALÇIK VE ALÜV.BİRİK.MALZ.TEM. 3,99 5,99 3
25 Çakıl Nakli 3,93 5,90 2
32 DEMİR İMALATIN KUMLAMA YÖNTEMİ RASPA EDİLMESİ VE YÜZEY TOLERANSLI EPOKSİ ASTAR, ARAKAT VE AKRİLİK POLİÜRETAN SON KAT İLE BOYANMASI 8,09 12,14 5
33 ENJEKSİYON REÇİNESİ İLE ÇUBUK ANKRAJI (60cm kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması,çubuk ankrajı yapılması,deliklerin enjeksiyon reçinesiyle doldurulması) 1,49 2,24 1
DİĞER İŞ KALEMLERİ 8,61 12,91 5
TOPLAM PUAN 50

DİĞER İŞ KALEMLERİ

SIRA NO İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması PUAN
2 Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) 8,61 12,91
5
4 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) 8,61 12,91
5
7 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) 8,61 12,91 5
8 Ocak taşı ile kuru duvar inşaat yapılması 8,61 12,91 5
9 Ocak taşı ile blokaj yapılması 8,61 12,91 5
13 MAKİNA İLE AĞAÇ KESME VE SÖKME (50-80 cm. ÇAPINDA) 8,61 12,91
5
17 EL İLE HER KESİT VE GENİŞLİKTE HİDROLİK YAPILARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞINDA DERE YATAKLARININ DÜZENLENMESİ 8,61 12,91
5
21 Beton Yüzeylerde Aderans Sağlamak İçin Astar Yapılması 8,61 12,91 5
22 Beton Yüzeylerde Tamir Harcı İle Beton Tamiratı 8,61 12,91 5
23 Normal Çimento Nakli 8,61 12,91 5
24 Moloz Taş Nakli 8,61 12,91 5
26 Nervürlü Çelik Nakli 8,61 12,91 5
27 Sac Nakli 8,61 12,91 5
28 Hasır Çelik Nakli 8,61 12,91 5
29 Kazı ve Moloz Nakli 8,61 12,91 5
30 HAREKETLİ MESNET TEMİZLİĞİ VE YAĞLANMASI 8,61 12,91 5
31 SABİT MESNET ve MESNET BANKI TEMİZLİĞİ 8,61 12,91 5

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. Diğer iş kalemleri iş grubu için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının, Diğer iş kalemleri için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alınamayacaktır.
A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam Puan (TP)
Toplam puan (TP), Teklif Fiyat Puanı (TFP), Kalite Ve Teknik Değer Nitelik Puanı (KTP)
TP = TFP + KTP
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı MUHASEBE VE FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SATIN ALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
03/05/2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazete ilanı ile TCDD nin yapım işleri ihalelerinde uygulanacak sınır değer (N) kat sayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR