ILGIN ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kazan dairesi revizyon hizmeti alınacaktır

ILGIN ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01156646
Şehir : Konya / Ilgın
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ILGIN POSTASI 31.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/164102
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 Adet 32-40 t/h ve 1 adet 50 t/h akışkan yataklı   kazanlara ait ızgara, cüruf çıkarıcı, baca aspiratör, siklon, ventil, dom, degazör ve tadiye depoları tamir, bakım, temizlik ve kaynak işleri, Bant yollarının bakım ve onarımlarına ait işçiliğin götürü bedel ile (±% 20 ) yapılması işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kazan Dairesi Revizyonu Hizmeti Satın Alınacaktır.

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası MüdürlüğüFabrikamız Kazan Dairesi Revizyonu Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.


İhale kayıt numarası

: 2020/164102
1-İdarenin
a) adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA
b) telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı 3 Adet 32-40 t/h ve 1 adet 50 t/h akışkan yataklı kazanlara ait ızgara, cüruf çıkarıcı, baca aspiratör, siklon, ventil, dom, degazör ve tadiye depoları tamir, bakım, temizlik ve kaynak işleri, Bant yollarının bakım ve onarımlarına ait işçiliğin götürü bedel ile (±% 20 ) yapılması işidir.
b) yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası
c) işin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b)Tarihi ve saati

: 10/04/2020 Cuma günü, saat : 10:00


4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.
4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
7-Diğer Hususlar
7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR