FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İnşaat işleri yapılacaktır

FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01051886
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ELAZIĞ HAKİMİYET 18.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ELAZIĞ, MALATYA, BİNGÖL VE TUNCELİ İl Müdürlüğü Hurda/Atık Sahası Depo Alanı İnşaat İşleri
İşin Yapılacağı Yer
:
Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2019 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Rüzgarlı Bahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı No:10 Kavacık, Beykoz/İSTANBUL
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
ELAZIĞ, MALATYA, BİNGÖL VE TUNCELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
HURDA/ATIK SAHASI DEPO ALANI İNŞAATI İŞLERİ İHALESİ YAPILACAKTIR.
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi Şirkete ilişkin bilgiler
İş sahibi Şirketin;
a) Adı : FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
b) Adresi : Cumhuriyet Mah. Melike Sok. No:4 ELAZIĞ
c) Telefon numarası : 0216 681 54 90
d) Elektronik posta ve internet adresi: OZGURDE@anadolugaz.com.tr
e) Kayıtlı Elektronik Posta Adresi : firatdagitim@hs02.kep.tr
f ) İlgili personelinin adı-soyadı : ÖZGÜR FAİK DENİZ

1.2. İhale doküman talepleri Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) , Elektronik posta ve dokümanlar elden teslim alınacak şekilde kabul edilecektir.
a)Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile ihale dokümanlarını talep eden firmalarla ihale dokümanları paylaşılacaktır.
b)Elektronik Posta ile ihale dokümanı talep eden firmalar Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini belirttikleri takdirde Elektronik Posta ile ihale dokümanlarını alabileceklerdir.
c)İhalenin yapılacağı adresten ihale dokümanı elden teslim alınabilir. İhale dokümanını teslim alan firmanın ihaleye katılması durumunda ihalede Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini belirtmesi gerekmektedir.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhalelerin konusu işin;
a) Niteliği türü: HURDA/ATIK SAHASI DEPO ALANI İNŞAATI İŞLERİ
b) Adı: ELAZIĞ, MALATYA, BİNGÖL VE TUNCELİ İl Müdürlüğü Hurda/Atık Sahası Depo Alanı İnşaat İşleri
c) Yapılacağı yer: Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli

Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü : AÇIK İHALE
b) İhalenin yapılacağı adres : Rüzgarlı Bahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı No:10
Kavacık, Beykoz/İSTANBUL
c) İhale tarihi ve saati : 01/10/2019 Saat 13:30
d) Son teklif verme tarih ve saati : 01/10/2019 Saat 13:00
e) Geçici Teminat Mektubu teklif bedeli üzerinden en az %3 oranında alınacaktır. Teminat mektubunun süresi en az 90 (doksan) gün veya süresiz olacaktır.
f) Diğer hususlar idari şartnamede belirtilmiştir.

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi olmayıp, ihale Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. Satınalma Prosedürleri ve Resmi Gazetede yayınlanan güncel ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SATIN ALMA
SATMA VE İHALE PROSEDÜRLERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI YÖNETMELİĞİ’ ne göre yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR