ANTALYA MURATPAŞA ZİRAAT ODASI

Hizmet binası kısmi inşaatı yaptırılacaktır

ANTALYA MURATPAŞA ZİRAAT ODASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00826225
Şehir : Antalya / Muratpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA EKSPRES 21.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
 5287 Ada,  1  Parsel,  1385  m2  lik, arsa üzerine  hazırlanmış  olan Proje  dahilinde, Muratpaşa Ziraat Odası Yeni  Hizmet BinasI  Kısmi İnşaat yapımı işidir
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Muratpaşa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.07.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muratpaşa Ziraat Odası Başkanlığı  Muratpaşa/Antalya
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
ANTALYA MURATPAŞA ZİRAAT ODASI YENİ HİZMET BİNASI KISMİ İNŞAATI

ANTALYA MURATPAŞA ZİRAAT ODASI Yeni Hizmet Binası Kısmi Yapım İşine ait Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhale ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

  1. İdarenin:a- Adresi: Sedir Mah. Vatan Bul.723 Sokak No. 23 (Tarım İl Müdürlüğü Kampüsü içinde) Muratpaşa/ANTALYA b- Telefon/ faks: 0 242 334 11 69 - 0 242 334 11 70
  2. İhale konusu işin:

a- Niteliği: 5287 Ada, 1 Parsel, 1385 m2 lik, arsa üzerine hazırlanmış olan Proje dahilinde, Muratpaşa Ziraat Odası Yeni Hizmet BinasI Kısmi İnşaat yapımı işidir.
b- İşe başlama tarihi: Sözleşme tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
c- İşin teslim süresi: 365 Takvim Günüdür.
3- İhalenin:
a- Yapılacağı yer: Muratpaşa Ziraat Odası Başkanlığı Muratpaşa/Antalya
b- Tarihi ve saati: 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü Saat 14,00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler, anılan işe ait ihale dokümanı içindeki şartnamelerde açıklanmıştır.
5- İhale dokümanı yukarıda yazılı adreste görülebilir veya 250,00 (İkiyüzelli) )Türk Lirası karşılığında dosya satın alınabilir.
6- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler ,ihale tarih ve saatine kadar Antalya (Muratpaşa)Ziraat Odası Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR