S.S.131 NOLU SÖKE PAMUK YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOP.

Fabrika inşaatı ile elektrik ve yangın tesisatı yaptırılacaktır

S.S.131 NOLU SÖKE PAMUK YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOP.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
S.S.131 NOLU SÖKE PAMUK VE Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi’ne ait Aydın İli, Söke ilçesi, Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 1455 ada 4 parselde FABRİKA İNŞAATI ile elektrik ve sıhhı tesisat, yangın tesisatı yapım işi.
İşin Yapılacağı Yer
:
Söke/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yenicami Mah. Adnan Kahveci Cad. No:14 Söke/Aydın
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
S.S.131 NOLU SÖKE PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ’NDEN

  1. Kooperatifimizce aşağıda niteliği belirtilen taşınmazımız açık ihale (kapalı zarf teklif, açık eksiltme ) usulü ile yönetim kurulumuzun 20.03.2019 tarih, 54/1 sayılı kararı gereği; Aydın İli, Söke ilçesi, Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 1455 ada 4 parselde FABRİKA İNŞAATI ile elektrik ve sıhhı tesisat, yangın tesisatı yapım işi. İhaleye çıkartılmıştır.

İLİ : AYDIN
İLÇESİ : SÖKE
MEVKİİ : KIZILILGIN
CİNSİ : ARSA
YÜZÖLÇÜMÜ (m2) : 25.534,11 M2
ADA NO : 1455
PARSEL NO : 4


GEÇİCİ TEMİNAT : 450.000 (dörtyüzellibinTürkLirası ) TL’ ‘dır.
İHALE YERİ,TARİHİ VE SAATİ : Yenicami Mah. Adnan Kahveci Cad. No:14 Söke/Aydın, 11.04.2019 Perşembe günü saat 14:00
İHALENİN KONUSU, YERİ:

  1. S.S.131 NOLU SÖKE PAMUK VE Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi’ne ait Aydın İli, Söke ilçesi, Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 1455 ada 4 parselde FABRİKA İNŞAATI ile elektrik ve sıhhı tesisat, yangın tesisatı yapım işi.

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazımıza yapılacak olan inşaatlara ilişkin alınmış yönetim kurulunun 20.03.2019 tarih, 54/1sayılı kararına istinaden;

İhaleye iştirak edecek istekliler;
1- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Yenicami Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi No:14 Söke / AYDIN adresinde bulunan Kooperatif merkez binasında, Kooperatifçe oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2- Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Yenicami Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi No:14 Söke / AYDIN adresinde bulunan Kooperatif merkez binasında görülüp, 500,oo ( Beşyüz Türk Lirası ) TL’ sı bedelle temin edilebilir.(Posta yolu ile temin etmek isteyenler için şartname posta ya da kargo yolu ile talipli kişi veya firmalara gönderilebilecektir.)
İstekliler 500,oo TL şartname bedelini Kooperatif Merkezinde vezneye veya Kooperatife ait Denizbank Söke Şubesi TR08 0013 4000 0007 3346 3000 06 İBAN no’ lu hesaba yatırabilirler. .
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 2.maddesi doğrultusunda 11.04.2019 tarih ve saat 14.00’e kadar kooperatif merkezinde İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

  1. İç zarf, ( Teklif)

  2. İhale şartnamesinin 3.maddesine göre katılım için gerekli belgeler.


Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi yazılarak en geç 11.04.2019 tarih ve saat 14.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.
5- Her türlü posta ve kargo yolu ile yapılacak müracaatların ihale saatine kadar ulaşması şarttır, aksi halde bu teklifler işleme konulmayacaktır.
6- Bu iş için yapılacak olan tüm giderler (ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

İhale Serbestisi
İhale, S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Bağlı Kooperatifleri Mal ve Hizmet Alım- Satımı ile İmalat- İnşaat İşleri Yönetmeliği çerçevesinde yapılacaktır. Kooperatif, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

İLAN OLUNUR


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR