HAVZA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bina yıkım işi yaptırılacaktır

HAVZA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00789062
Şehir : Samsun / Havza
Yayınlandığı Gazeteler

25 MAYIS 17.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
25 Mayıs Ortaokulunun sadece A1 bloğu yani 1992 yılında yapılan kısmı yıkılacak olup, ek bina yıkılmayacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.04.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

25 MAYIS ORTAOKULU BİNA YIKIM İHALESİ

1. Yıkılacak olan yapı etrafındaki tesislere zarar vermemesi veya halk ve işçiler arasında herhangi bir kaza husule gelmemesi için lüzumlu emniyet ve tertibat alınacak ve yürürlükteki ilgili nizamlara uyulacaktır. Yıkılan bina tesisin etrafına muhafaza perdeleri yapılacak icabında iksa, destek ve koruma tertibatı alınacaktır. Sökme işlerinde ise işe yarayacak malzemenin kırılmaması, bozulmaması ve ziyana meydan verilmemesine azami dikkat edilecektir. 20 günde yıkım işi tamamlanacaktır. İhale 26/04/2018 Perşembe günü saat 10.00'da Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2. Yüklenici idarenin haberi olmadan herhangi bir yıkıma başlayamaz.

3. Yüklenici taahhüt ettiği işte çalıştırdığı işçi, nakil vasıtası sahiplerinin alacaklarını düzenli bir şekilde ödemeye kazalara karşı gereken önlemleri almaya, çalışma esnasında kazaya uğrayacak işçileri tedavi ettirmeye, sakat kalanlara ve ölenlere tazminat ödemeye zorunludur.

4. Çalışmalar esnasında 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 34. maddesine göre gerekli emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınarak yer altı ve yer üstü tesislerinde meydana gelebilecek zarar ve ziyandan yüklenici sorumludur.

5. Bu işe ait tüm hususlar için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu ve yapım işleri genel teknik şartnamesi ile Bayındırlık İşleri Genel Teknik Şartnamesi ve Birim Fiyat tariflerinin ilgili kısımlarındaki şartlara uygun olacaktır.

6. Yapım şartlarında sökümden çıkan malzemenin mal sahibine ait olacağı belirtilen malzemeler tutanakla mal sahiplerine teslim edilecektir.

7. Demirli, demirsiz beton inşaat yıkımında hiçbir patlayıcı ve yıkıcı madde kullanılmayacaktır.

8. Bina içi ve dışı iskele kurularak iş güvenliği ve çalışan işçilerin emniyetli çalışmaları sağlanacaktır. Sağlanmadığı takdirde yüklenici sorumludur.

9. Yıkım esnasında betonarme binadan kopacak parça ve parçacıklar ile ilgili gerekli iş güvenliği korunakları yüklenici tarafından yapılacaktır.

10. İş güvenliği ile ilgili tüm ikaz ve uyarıcı levhalar iş mahallinde herkesin görebileceği yerlere konulacaktır.

11. Yıkma ve sökme esnasında gidiş geliş sekteye uğratılmayacak, yol veya kaldırım başlarına o kısmın geçit verip vermediğini gösteren işarete mania bekçi konacak, bu kısımlar geceleri aydınlatılacaktır. Yıkım esnasında okulun çevre duvarına verilecek her türlü zarar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

12. Yürürlükte olan; Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği ile İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün (yıkım işlerinde) alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili tüm maddelerine uyulacaktır.

13. Binadan çıkan molozlar yürürlükte olan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak döküm sahasına atılacaktır.

14. Sigorta poliçesinin Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına düzenlenmiş (3.Şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası ) olacaktır. Sigorta yaptırılmadan inşaat yıkımına başlanmayacak ve hakediş talep edilmeyecektir.

15. Yıkım esnasında emniyet tedbirlerinin alınması, kaçak inşaatların elektrik ve suyunun kestirilmesi, tahliye işlemlerinin yapılması gibi her türlü yazışmalar yüklenici tarafından yapılacaktır.

16. Kapı, cam ve camekan sökümlerinde azami titizlik gösterilerek çıkan malzemeler tutanakla bina yıkım komisyonuna teslim edilecektir.

17. 25 Mayıs Ortaokulunun sadece A1 bloğu yani 1992 yılında yapılan kısmı yıkılacak olup, ek bina yıkılmayacaktır. Yıkım esnasında ek binaya verilecek zarar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

18. Bina yıkımı tahmini bedeli 5.000,00 TL olarak belirlenmiştir. İhale 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü (açık artırma) ile yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR