MEDAŞ - MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Bina onarım ile elektrik teçhizatı bakım işleri yaptırılacaktır

MEDAŞ - MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962776
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MERAM 13.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Planlı Bakım İşleri,rafo Binalarının Tamiratı ve Elektrik Teçhizatının Bakım İşi
İşin Yapılacağı Yer
:
Niğde, Nevşehir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MEDAŞ GM Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

1- İHALE SAHİBİ ŞİRKETİN:

a) ADI: MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

b) ADRESİ: Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad. No:92 Selçuklu / KONYA c) TEL: 0 850 251 30 00 FAX: 0 332 255 00 85

d) KAYITLI E-POSTA: meram.dagitim@hs02.kep.tr

2- İHALE KONUSU İŞİN:

a)İHALE İLAN NO ADI NİTELİĞİ,TÜRÜ VE MİKTARI KEŞİF BEDELİ İŞİN YAPILACAĞI YER İŞİN SÜRESİ

2019/HA-91 Bor Bölgesi Planlı Bakım İşleri 109 Adet Kök,İM,DM,ADM ve Trafo Binalarının Tamiratı ve Elektrik Teçhizatının Bakım İşi 150.873,81 TL + Götürü Bedel Bor/NİĞDE 5 AY

2019/HA-92 Hacıbektaş Bölgesi Planlı Bakım İşleri 105 Adet Kök,İM,DM,ADM ve Trafo Binalarının Tamiratı ve Elektrik Teçhizatının Bakım İşi 283.208,58 TL + Götürü Bedel Hacıbektaş/NEVŞEHİR 5 AY

2019/HA-93 Bor Bölgesi Tesis Yenileme ve Tamamlama İşi 57 Adet Devir Öncesi ve Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Tesis ve Teçhizatın Eksik/Noksanların Tamamlanması Tesis İşi 653.999,49 TL Bor/NİĞDE 5 AY

2019/HA-94 Hacıbektaş Bölgesi Tesis Yenileme ve Tamamlama İşi 71 Adet Devir Öncesi ve Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Tesis ve Teçhizatın Eksik/Noksanların Tamamlanması Tesis İşi 735.868,10 TL Hacıbektaş/NEVŞEHİR 5 AY

b) İHALE USULÜ: Açık İhale

c) İHALE DOKÜMANINA ULAŞIM: "- İmza karşılığı elden(MEDAŞ GM Satınalma Birimi),

- KEP üzerinden,

- İadeli Taahhütlü Posta ile talep edilebilir."

d) İHALE İLGİLİSİ: Mithat COŞKUN

e) İHALENİN YERİ: MEDAŞ GM Toplantı Salonu / KONYA

f) İHALENİN ZAMANI: 21.03.2019 / 14:00

g) İHALE DOSYASININ TESLİM FORMATI VE TESLİM YERİ: Kapalı Zarf - MEDAŞ GM Muhaberat/KONYA

3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER:

" a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikle İmza Beyannamesi

-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c)Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,

d)Banka Referans Mektubu(İhale tarihi itibariyle son 3 ay içerisinde alınmış olması gerekir)

e)-2019 yılına güncellenmiş bedeller ile toplamda teklif tutarının %150'si oranında iş bitirme belgesi sunulacaktır.

İş Deneyim Belgesinin Niteliği: Son 7 Yıl içinde Dağıtım Şirketlerinde fiilen yapmak kaydıyla Tesis,Arıza,Bakım Onarım işlerini kapsaması gerekmektedir.

f)Organizasyon yapısı sunulacaktır. Çalıştırabileceği mühendis sayısı, CV'lerle birlikte, 24 ay deneyimli (SGK dökümü olacak) olduğunu gösterir belgeleri ve Çalıştırabileceği uzman ve nitelikli personel sayısı belgelerini ibraz edilecektir.

g)Firma bünyesindeki iş makinaları envanter listesi ibraz edilecektir.

h)Son 2 yıldaki iş kazası beyanı ibraz edilecektir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR