TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ERZURUM BÖLGE BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bina inşaatı ve çevre düzenlemesi yaptırılacaktır

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ERZURUM BÖLGE BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00997202
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 16.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Depo Binası ve Çevre Düzenlemesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.05.2019
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binası
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ERZURUM BÖLGE BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
ERZURUM BÖLGE BİRLİĞİ’ NE BAĞLI
1501 SAYILI BAŞGEDİKLER TARIM KREDİ KOOPERATİFİ
DEPO BİNASI İNŞAATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

İhale İlanı
Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliğine bağlı 1501 Sayılı Başgedikler Tarım Kredi Kooperatifince Kars İli, Merkez İlçesi, Başgedikler Köyü, 736 no’lu parselde kayıtlı 5.560,00 m2 arsa üzerine “Depo Binası ve Çevre Düzenlemesi” yaptırılması işi kapalı teklif, açık eksiltme, pazarlık usulü ve ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL esasına göre Şartnamesinde açıklandığı şekilde ihale edilecektir.

  1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  2. İhale 29/05/2019 tarihinde, saat 14:00’da Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
  3. İstekliler bu işe ait proje ve ihale dosyasını, Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği veznesine veya kooperatifin T.C Ziraat Bankası Kars Şubesi nezdindeki TR 760001000147261469365001 nolu hesabına 150,00- (Elli) TL yatırarak Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binasından temin edilebilir. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binasında 28/05/2019 tarihine kadar çalışma saatleri içinde incelenebilir.
  4. İhaleye iştirak edeceklerin sözleşme ve şartnamede belirtilen esaslar dahilinde hazırlanan teklifleri, kapalı zarf içerisinde 28/05/2019 tarihi saat 17:00 ye kadar Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliğine teslim edilecektir. İhale komisyonunca 29/05/2019 tarihinde isteklilerin huzurunda dış zarflar açılarak yeterlilik alan firmalar belirlenecek, yeterlilik alan firmalar ile ihale yapılacaktır.
  5. İsteklilerde aranılan diğer belgeler Yapı İşleri Şartnamesinde belirtilecektir.
  6. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  7. Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 ve 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

NOT: İhaleye iştirak için örnek teklif mektubu Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliğinden temin edilecektir. Örnek teklif mektubu dışındaki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.
ADRES: Tarım Kredi Kooperatifleri
Erzurum Bölge Birliği
Yunus Emre Mah. Atatürk Bulvarı,
Yenişehir Kavşağı No: 1 Palandöken / ERZURUM
Tel (Santral) : 0 442 315 60 35-36-37
GSM : 0 505 794 30 20 - 0 505 794 30 21

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR