SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Ambalajlama kristal şeker bunkerlerinin paslanmaz çelik saç ile kaplanması işi yaptırılacaktır

SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00996667
Şehir : Balıkesir / Susurluk
Yayınlandığı Gazeteler

KARDEŞ 15.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/233582
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fabrikamız (Malzemeli) Ambalajlama Kristal Şeker Bunkerlerinin Paslanmaz Çelik Saç ile Kaplanması işi teknik şartlara uygun şekilde “ANAHTAR TESLİMİ OLARAK YAPILMASI” işin konusunu teşkil etmektedir
İşin Yapılacağı Yer
:
Susurluk Şeker Fabrikası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.06.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu - Susurluk/BALIKESİR
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI
İHALE İLANI

Fabrikamız (Malzemeli) Ambalajlama Kristal Şeker Bunkerlerinin Paslanmaz Çelik Saç ile Kaplanması işi, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası :2019/233582
1-İdarenin
a) adresi :Bursa Karayolu Üzeri 4. Km.
Susurluk/BALIKESİR
b) telefon ve faks numarası :Tel : 0 266 865 19 40 (4 Hat)
Faks :0 266 865 26 04-05
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız (Malzemeli) Ambalajlama Kristal Şeker Bunkerlerinin Paslanmaz Çelik Saç ile Kaplanması işi teknik şartlara uygun şekilde “ANAHTAR TESLİMİ OLARAK YAPILMASI” işin konusunu teşkil etmektedir.
b) yapılacağı yer :Susurluk Şeker Fabrikası
c) işin süresi :Yer teslimini müteakip 40 takvim gününde tamamlanacaktır.
3-İhalenin
a) yapılacağı yer :Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati :11.06.2019 Salı saat 14.30

4)-İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu Üzeri 4. Km.
Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
7-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR