KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ahşap imalat ve bakım işleri yaptırılacaktır

KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093026
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 29.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Satınalma Direktörlüğü
İhale Kayıt No
:
201910-ID00007
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yıllık her türlü Hareketli/Sabit Mobilya ile Ahşap İmalat ve Bakım işlerinin yapımı
İşin Yapılacağı Yer
:
Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Ana Kampüs,Batı Kampüsü,İstinye Kampüsü,Arnavutköy Lojmanları,Taş Mektep Misafirhanesi,Beyoğlu Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi,Şişli Kuluçka Merkezi,Ankara Vekam, Antalya Akmed, Ayvalık Yaz Okulu ve İstanbul Kiralık Lojmanlar.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü 34450 Sarıyer Satınalma ve İşletme Direktörlüğü Toplantı Odası
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAREKETLİ/SABİT MOBİLYA İLE AHŞAP İMALAT VE BAKIM İŞLERİ AÇIK İHALE USULÜYLE YAPIM İŞİ İLANI

Aşağıda belirtilen iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre açık ihale usulüyle ihale edilecektir.
1.Üniversitenin;
1.1.İhaleye çıkan birimi: Satınalma Direktörlüğü
1.2.Telefon ve faks numarası:02123381034 - 02123381865
1.3.Adresi:Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü 34450 Sarıyer İstanbul
1.4.İlgili personelinin adı ve elektronik posta adresi:Zehra Sarıaydın / zsariaydin@ku.edu.tr
2.İhale konusu yapım işinin;
2.1.Adı:Hareketli/Sabit Mobilya ile Ahşap İmalat ve Bakım İşleri
2.2.Niteliği, miktarı ve türü: Yıllık her türlü Hareketli/Sabit Mobilya ile Ahşap İmalat ve Bakım işlerinin yapımı
2.3.Yapılacağı yer: Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Ana Kampüs,Batı Kampüsü,İstinye Kampüsü,Arnavutköy Lojmanları,Taş Mektep Misafirhanesi,Beyoğlu Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi,Şişli Kuluçka Merkezi,Ankara Vekam, Antalya Akmed, Ayvalık Yaz Okulu ve İstanbul Kiralık Lojmanlar.
2.4.Bitirme süresi / tarihi:31.12.2020
3.İhalenin;
3.1.Numarası:201910-ID00007
3.2.Usulü:Açık ihale
3.3.Yapılacağı yer: Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü 34450 Sarıyer Satınalma ve İşletme Direktörlüğü Toplantı Odası
3.4.Tarih ve saati (son teklif verme tarih ve saati):06.12.2019 saat:10:00
3.5.İhale dokümanının görülebileceği adres ve internet adresi:Üniversitenin 1. maddede belirtilen adresi
https://ogs.ku.edu.tr/satinalma-direktorlugu/ihaleler/aktif-ihaleler/
4.İstenilen belgeler:Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname.Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt belgesi.Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)
İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler. (Gerekli açıklama İdari Şartnamededir.) Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak durumda olunmadığına dair belgeler.
Bu ilandan geriye doğru son onbeş yıl içinde veya ihale tarihine kadar geçici veya kesin kabulü tamamlanan yapım işleriyle ilgili iş deneyim belgeleri.
İş hacmine ilişkin belgeler: İsteklinin; (a) Bilançosu, bilanço yayınlama zorunluluğu olan istekliler için yayınlanması zorunlu bilanço, bilanço yoksa eşdeğer belgeler [*]; (b) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu [*]; (c) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturaları [**]; (ç) Yapım işleriyle ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.[*] İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmalıdır.[**]İhalenin yapıldığı yıla ve bundan bir önceki yıla ait olmalıdır.
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.
İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a) Her bir ortak için, yukarıda ve İdari Şartnamede belirtilen belgeler; (b) İdari Şartnamenin ekinde yer verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
5.İhale dokümanı, md. 3.5’te belirtilen adreste ve internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın satın alınması zorunludur. Doküman posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz, bedeli ihale numarası belirtilerek aşağıda gösterilen banka hesabına yatırılıp dekontu Satınalma Direktörlüğüne ibraz edilerek satın alınabilir. Doküman bedeli 100- TRY’dir.
6.Teklifler ihale tarih ve saatine kadar bu ilanın 1. maddesinde belirtilen adrese veya ihale tarih ve saatinde ihale komisyonuna verilmelidir.
8.İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN: TR580006701000000057498132

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR