ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

AG-YG (OG) elektrik tesis işleri yaptırılacaktır

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093626
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE BURSA 30.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
UEDAŞ 19-094, UEDAŞ 19-095, UEDAŞ 19-096
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 Ayrı Grup UEDAŞ 2020 Yılı AG-YG (OG) Elektrik Tesisi Yapım İşleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İş Sahibi İdarenin İletişim Bilgileri:

İletişim Adresi: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.

Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA

İhale Yetkilisi İletişim Bilgileri: Mehmet Can Karadeniz (Satınalma ve Sözleşmeler Yönetmeni) Tel: 0224 600 30 12, Faks: 0224 600 00 13, E-posta: satinalma@uedas.com.tr

İletişim KEP Adresi: uedas.satinalma@hs03.kep.trİhaleye İlişkin Bilgiler:

İhale Adresi: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.

Teklif Teslim Nihai Tarih-Saati: 09.12.2019 Saat 09.30 (tüm gruplar için)

İşlerin Süresi/Bitiş Tarihleri: 31.12.2020

İşlerin Başlama Tarihleri: 01.01.2020

İhale Konusu İşler: 3 Ayrı Grup UEDAŞ 2020 Yılı AG-YG (OG) Elektrik Tesisi Yapım İşleri

İhale Kayıt Numaraları: UEDAŞ 19-094, UEDAŞ 19-095, UEDAŞ 19-096

Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA

İhale Grupları

İhale Kayıt No

İhale Konusu

İşlerin Yapılma Yeri

İhale Tarih-Saati

UEDAŞ
19-094

UEDAŞ 2020-1.Grup AG-YG (OG) Elektrik Tesisi Yapım İşleri

Osmangazi İşletme Müdürlüğü Bölgesi

09.12.2019
Saat 10.00

UEDAŞ
19-095

UEDAŞ 2020-2.Grup AG-YG (OG) Elektrik Tesisi Yapım İşleri

Gemlik, İnegöl, Osmangazi, Yıldırım İşletme Müdürlükleri Bölgesi

09.12.2019
Saat 10.30

UEDAŞ
19-096

UEDAŞ 2020-3.Grup AG-YG (OG) Elektrik Tesisi Yapım İşleri

Nilüfer, Osmangazi İşletme Müdürlükleri Bölgesi

09.12.2019
Saat 11.00


Yukarıda İhale Grup Numarası verilen işler ayrı ayrı ihale edilecek olup ihale sonucunda her grup için ayrı sözleşme imzalanacaktır.

İhaleye Katılım İçin Şartlar ve Yeterlik Kriterleri:

İhale gruplarına katılım için İhale Dokümanının imza karşılığı elden teslimi ya da KEP üzerinden talep edilmesi zorunludur.

İhale gruplarına katılmak için İsteklinin (KEP) Kayıtlı Elektronik Posta adresine sahip olması zorunludur.

Kamu İhalelerinden yasaklı olan firmalar ihale gruplarına katılamazlar.

Yabancı istekliler ihale gruplarına katılamazlar.

İş Ortaklıkları ihale gruplarına katılamazlar.

Konsorsiyumlar ihale gruplarına katılamazlar.

İhale gruplarına kısmi teklif verilemez.

İstekli, İhaleye katılım için teklif tutarının en az %5 ‘i oranında Geçici Teminat verecektir.

İhaleyi kazanan katılımcı ile ihale dokümanında belirtilen şartlarda sözleşme imzalanacak olup sözleşme imzalanırken sözleşme bedelinin %10 ‘u oranında Kesin Teminat alınacaktır. İhaleye teklif veren istekli sözleşme şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır.

İstekli kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından aldığı tescil belgesini sunacaktır.

Sözleşme kapsamında altyüklenici çalıştırılması ile ilgili sözleşme hükümleri geçerlidir.

İstekli, toplam teklif tutarının en az %100 ‘ü oranında 2018 yılına ait İş hacmini gösteren belge sunacaktır.

İstekli, teklif tutarının en az %100 ‘ü oranında ilk ilan tarihinden itibaren son 5 (Beş) yıl içerisinde bitirilmiş tek sözleşmeye ve benzer iş tanımına uygun olmak üzere İş Deneyim Belgesi sunacaktır.

Benzer İşler: Elektrik Dağıtım Şirketlerine yapılmış ENH/AG-YG(OG) Elektrik Tesis Yapım İşleri

İhale Dokümanında şartları tanımlanan Teknik Personel ve Makine-Teçhizat gerekliliği için taahhütnameler ( Teknik Personel Taahhütnamesi, Makine-Teçhizat Taahhütnamesi ve Kontrol Aracı Taahhütnamesi) verilecektir.

İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale Dokümanının Temini:

İhale dokümanı ilan tarihinden itibaren ihale adresinde incelenebilir ve 06.12.2019 günü saat 15.00 ‘e kadar UEDAŞ Satın Alma Direktörlüğünden elden teslim alınabilir veya isteklinin talebi halinde dijital kopyası isteklinin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine tebliğ edilmek şartıyla elektronik posta adresine gönderilebilir.

Tekliflerin Kapsamı ve Veriliş Biçimi:

Tekliflerin hazırlanması ve veriliş biçimi ve ihale ile ilgili diğer bilgiler İhale İdari Şartnamesinde belirtilmiştir.

İhale ilanına ayrıca www.uedas.com.tr ana sayfasında ihale ilanları alanından ulaşılabilir ve gerektiğinde ihale ile ilgili yukarıda belirtilen ihale yetkilisinden bilgi alınabilir.

İlanen Duyurulur

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR