ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

AG-YG (og) elektrik tesis işleri yaptırılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00859076
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 06.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
UEDAŞ 18-097
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
UEDAŞ 2018/ 12. Grup AG-YG (OG) Elektrik Tesis İşleri Yapım İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.09.2018 11:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
14/09/2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

 1. İş Sahibi İdarenin İletişim Bilgileri:
  1. İletişim Adresi: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.

Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA

  1. İhale Yetkilisi İletişim Bilgileri: Mehmet Can Karadeniz (Satınalma ve Sözleşmeler Yönetmeni) Tel: 0224 600 30 12, Faks: 0224 600 00 13, E-posta: satinalma@uedas.com.tr
  2. İletişim KEP Adresi: uedas@hs03.kep.tr
 1. İhaleye İlişkin Bilgiler:
  1. İhale Kayıt No: UEDAŞ 18-097
  2. İhale Konusu İş: UEDAŞ 2018/ 12. Grup AG-YG (OG) Elektrik Tesis İşleri Yapım İşi
  3. İşin Süresi: 31.12.2018
  4. İhale Tarih-Saati: 14.09.2018 Cuma Saat 11.00
  5. Nihai Teklif Teslim Tarih-Saati: 14.09.2018 Cuma Saat 10.30
  6. İhale Adresi: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.

Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA

 1. İhaleye Katılım İçin Şartlar ve Yeterlik Kriterleri:
  1. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  2. İhaleye katılım için İhale Dokümanının imza karşılığı elden teslimi ya da KEP üzerinden talep edilmesi zorunludur.
  3. Yabancı istekliler ihaleye katılamaz
  4. İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumlar ihaleye katılamazlar.
  5. Sözleşme kapsamında altyüklenici çalıştırılması ile ilgili sözleşme hükümleri geçerlidir.
  6. İhaleye katılmak için İsteklinin (KEP) Kayıtlı Elektronik Posta adresine sahip olması zorunludur.
  7. İhaleyi kazanan katılımcı ile ihale dokümanında belirtilen şartlarda sözleşme imzalanacak olup sözleşme imzalanırken sözleşme bedelinin %10 ‘u oranında Kesin Teminat alınacaktır. İhaleye teklif veren istekli sözleşme şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır.
  8. Kamu İhalelerinden yasaklı olan firmalar ihaleye katılamazlar.
  9. İhaleye katılım için toplam teklif tutarının en az %5 ‘i oranında Geçici Teminat verilecektir.

Ekonomik-Mali Yeterlik Kriterleri:

  1. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam teklif tutarının en az %150 ‘si oranında İş hacmini gösteren belge sunulacaktır.

Mesleki-Teknik Yeterlik Kriterleri:

  1. İstekli kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından aldığı tescil belgesini sunacaktır.
  2. Benzer işlere ait, ilk ilan tarihinden itibaren son 5 (Beş) yıl içerisinde bitirilmiş tek sözleşmeye ait olmak üzere toplam teklif tutarının en az % 90 ’ı oranında İş Deneyim Belgesi sunulacaktır.

Benzer İşler: Elektrik Dağıtım Şirketlerine yapılan AG-YG (OG) Elektrik Tesis İşleri Yapım İşleri’dir.

  1. İhale Dokümanında şartları tanımlanan teknik personel için Teknik Personel taahhütnamesi verilecektir.
 1. İhale Dokümanının Temini:

İhale dokümanı ilan tarihinden itibaren ihale adresinde incelenebilir ve 12.09.2018 günü saat 15.00 ‘e kadar UEDAŞ Satın Alma Yönetmenliğinden elden teslim alınabilir veya isteklinin talebi halinde dijital kopyası isteklinin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine tebliğ edilmek şartıyla elektronik posta adresine gönderilebilir.

 1. Tekliflerin Kapsamı ve Veriliş Biçimi:

Tekliflerin hazırlanması ve veriliş biçimi ve ihale ile ilgili diğer bilgiler İhale İdari Şartnamesinde belirtilmiştir.

İhale ilanına ayrıca www.uedas.com.tr ana sayfasında ihale ilanları alanından ulaşılabilir ve gerektiğinde ihale ile ilgili yukarıda belirtilen ihale yetkilisinden bilgi alınabilir.

İlanen Duyurulur

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR