MEDAŞ - MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

2020/YP-206 Karaman Karapınar Ereğli elektrik tesis yapım işi

MEDAŞ - MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01188035
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

KONYA YENİGÜN 10.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MEDAŞ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu - Konya
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI

1- İHALE SAHİBİ ŞİRKETİN:
a) ADI: MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
b) ADRESİ: Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad. No:92 Selçuklu / KONYA
c) TEL: 0 850 251 30 00 FAX: 0 332 255 00 85
d) KAYITLI E-POSTA: meram.dagitim@hs02.kep.tr

2- İHALE KONUSU İŞLERİN:
İHALE NO ADI (TÜRÜ, NİTELİĞİ) KEŞİF TUTARI İŞİN SÜRESİ (GÜN) YAPILACAĞI YER

2020/YP-206 KARAMAN KARAPINAR EREĞLİ ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 9.714.240,45 TL Proje Bazlı Olup, İhale Dokümanlarındadır. Ereğli, Karapınar / KONYA - KARAMAN
2020/YP-207 BOZKIR HADİM ENH 2.ETAP ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 9.309.478,99 TL Proje Bazlı Olup, İhale Dokümanlarındadır. Bozkır, Hadim / KONYA
2020/YP-208 BOZKIR ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 7.971.885,90 TL Proje Bazlı Olup, İhale Dokümanlarındadır. Bozkır / KONYA
2020/YP-209 BOR DARBOĞAZ ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 7.945.256,38 TL Proje Bazlı Olup, İhale Dokümanlarındadır. Bor / NİĞDE
2020/YP-210 HADİM TAŞKENT ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 7.652.877,64 TL Proje Bazlı Olup, İhale Dokümanlarındadır. Hadim, Taşkent / KONYA
2020/YP-211 KARATAY 1-2 MERAM 2 ÇUMRA ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 7.505.340,06 TL Proje Bazlı Olup, İhale Dokümanlarındadır. Karatay, Meram, Çumra / KONYA
2020/YP-212 HADİM KÖYLER ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 6.649.089,95 TL Proje Bazlı Olup, İhale Dokümanlarındadır. Hadim / KONYA
2020/YP-213 BOZKIR HADİM ENH 1.ETAP ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 4.027.047,87 TL Proje Bazlı Olup, İhale Dokümanlarındadır. Bozkır, Hadim / KONYA
2020/YP-214 HACIBEKTAŞ ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 3.139.482,64 TL Proje Bazlı Olup, İhale Dokümanlarındadır. Kozaklı, Gülşehir / NEVŞEHİR
2020/YP-215 BOR İLHANKÖY ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 2.665.060,73 TL Proje Bazlı Olup, İhale Dokümanlarındadır. Bor / NİĞDE
2020/YP-216 NİĞDE-1 ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 2.605.507,96 TL Proje Bazlı Olup, İhale Dokümanlarındadır. NİĞDE
2020/YP-217 AKŞEHİR YUNAK ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 2.236.489,27 TL Proje Bazlı Olup, İhale Dokümanlarındadır. Akşehir, Yunak / KONYA
2020/YP-218 KULU-CİHANBEYLİ ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 2.233.619,23 TL Proje Bazlı Olup, İhale Dokümanlarındadır. Kulu, Cihanbeyli / KONYA
2020/YP-219 SELÇUKLU 1-2 MERAM 1 ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 1.921.688,96 TL Proje Bazlı Olup, İhale Dokümanlarındadır. Selçuklu, Meram / KONYA
a) İHALE USULÜ: Açık İhale
b) İHALE DOKÜMANINA ULAŞIM: - İmza karşılığı elden(MEDAŞ GM Satınalma Birimi),
- KEP üzerinden,
- İadeli Taahhütlü Posta ile talep edilebilir.
c) İHALE İLGİLİSİ: Mustafa KOSALAK
mustafa.kosalak@meramedas.com.tr
d) İHALENİN YERİ: MEDAŞ GM Toplantı Salonu / KONYA
e) İHALENİN ZAMANI: 21/07/2020 - 14:00
f) İHALE DOSYASININ TESLİM FORMATI VE TESLİM YERİ: Kapalı Zarf - MEDAŞ GM/KONYA
3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER:
a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi
-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge, (EKAP’dan İhale Süreci İçerisinde alınmış olması gerekir)
d)Banka Referans Mektubu (İhale tarihi baz alınarak son 3 ay içerisinde alınmış olması gerekir)
e)İstekli, teklif tutarının % 50 ' sinden az olmamak üzere son iki yıla ait ortalama ciro belgesi sunması gerekir, ( şirket faaliyeti 2 yıldan az ise yıl bazında teklif tutarının % 50' si oranında sunabilir) belge SMM/YMM onaylı olmalıdır.
f) Şirketimiz ihalelerine, Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
g) İstekli son 10 yıl içerisinde en az teklif tutarının %90'ı oranında, İş Deneyim Belgesi sunmalıdır.
-İş Deneyim Belgesi son 10 yıl içerisinde Dağıtım-İletim Şirketinde tesis işi kapsamında, yüklenici/alt yüklenici olarak iş bitirme belgelerini Dağıtım/İletim Şirketi onaylı olarak sunacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR