SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Seydişehir Belediyesinden 40 adet imarlı arsa ihaleyle satılacaktır

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00961839
Şehir : Konya / Seydişehir
Yayınlandığı Gazeteler

SEYDİŞEHİR POSTASI 12.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.03.2019 10:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma İhale Usulü ile 40 adet taşınmaz Satılacaktır.

2. İhale 25.03.2019 Pazartesi günü her bir taşınmaz için karşısında yazılı saatte ÇAVUŞ MAHALLESİ’ nde bulunan Belediye Hizmet Binasında İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.

a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kum belgesi,

d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,

e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f-

1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.

g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;

1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,

2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,

3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,

4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi’ne yatırılması gerekmektedir.

5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR LİSTESİ

S. NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

İMAR DURUMU

CİNSİ

ADA/PARSEL

BÜRÜT ALANI m2

MUHAMMEN
BEDEL(TL)

GEÇİCİ
TEMİNAT(TL)

İHALE SAATİ

1

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Besihane E:0.25 hmax=7.50

Arsa

111/4

4820,21 m2

19.290,00 TL

600,00 TL

10:10

2

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Besihane E:0.25 hmax=7.50

Arsa

112/1

4662,62 m2

18.700,00 TL

570,00 TL

10:12

3

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Besihane E:0.25 hmax=7.50

Arsa

112/2

5226,78 m2

20.910,00 TL

630,00 TL

10:14

4

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Besihane E:0.25 hmax=7.50

Arsa

112/3

5433,35 m2

21.750,00 TL

660,00 TL

10:16

5

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Besihane E:0.25 hmax=7.50

Arsa

112/4

5148,18 m2

20.600,00 TL

620,00 TL

10:18

6

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Besihane E:0.25 hmax=7.50

Arsa

113/1

4410,18 m2

17.650,00 TL

530,00 TL

10:20

7

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Besihane E:0.25 hmax=7.50

Arsa

113/3

4270,91 m2

17.100,00 TL

515,00 TL

10:22

8

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Besihane E:0.25 hmax=7.50

Arsa

113/4

4333,85 m2

17.350,00 TL

525,00 TL

10:24

9

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Besihane E:0.25 hmax=7.50

Arsa

113/5

4340,19 m2

17.370,00 TL

530,00 TL

10:26

10

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Besihane E:0.25 hmax=7.50

Arsa

113/6

4099,97 m2

16.400,00 TL

500,00 TL

10:28

11

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Besihane E:0.25 hmax=7.50

Arsa

113/7

4093,12 m2

16.380,00 TL

500,00 TL

10:30

12

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Besihane E:0.25 hmax=7.50

Arsa

114/1

5184,69 m2

20.740,00 TL

630,00 TL

10:32

13

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Besihane E:0.25 hmax=7.50

Arsa

114/2

4131,23 m2

16.530,00 TL

500,00 TL

10:34

14

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Besihane E:0.25 hmax=7.50

Arsa

114/3

5271,88 m2

21.100,00 TL

640,00 TL

10:36

15

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Besihane E:0.25 hmax=7.50

Arsa

114/4

5235,80 m2

21.150,00 TL

640,00 TL

10:38

16

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Besihane E:0.25 hmax=7.50

Arsa

115/1

4199,01 m2

16.800,00 TL

510,00 TL

10:40

17

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Besihane E:0.25 hmax=7.50

Arsa

115/2

4999,58 m2

20.000,00 TL

600,00 TL

10:42

18

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Besihane E:0.25 hmax=7.50

Arsa

115/3

5000,59 m2

20.100,00 TL

610,00 TL

10:44

19

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Besihane E:0.25 hmax=7.50

Arsa

116/1

5616,13 m2

22.500,00 TL

675,00 TL

10:46

20

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Besihane E:0.25 hmax=7.50

Arsa

116/2

5616,06 m2

22.500,00 TL

675,00 TL

10:48

21

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.25 Kaks:0.50

Arsa

117/1

582,14 m2

2.350,00 TL

80,00 TL

10:50

22

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.25 Kaks:0.50

Arsa

117/2

578,92 m2

2.350,00 TL

80,00 TL

10:52

23

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.25 Kaks:0.50

Arsa

117/3

579,02 m2

2.350,00 TL

80,00 TL

10:54

24

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.25 Kaks:0.50

Arsa

117/4

579,00 m2

2.350,00 TL

80,00 TL

10:56

25

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.25 Kaks:0.50

Arsa

117/5

579,06 m2

2.350,00 TL

80,00 TL

10:58

26

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.25 Kaks:0.50

Arsa

117/6

578,90 m2

2.350,00 TL

80,00 TL

11:00

27

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.25 Kaks:0.50

Arsa

118/1

736,56 m2

2.950,00 TL

90,00 TL

11:02

28

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.25 Kaks:0.50

Arsa

118/2

666,13 m2

2.700,00 TL

90,00 TL

11:04

29

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.25 Kaks:0.50

Arsa

118/3

530,49 m2

2.150,00 TL

70,00 TL

11:06

30

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.25 Kaks:0.50

Arsa

118/4

513,93 m2

2.100,00 TL

70,00 TL

11:08

31

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.25 Kaks:0.50

Arsa

118/5

600,04 m2

2.450,00 TL

80,00 TL

11:10

32

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.25 Kaks:0.50

Arsa

118/6

517,25 m2

2.100,00 TL

70,00 TL

11:12

33

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.25 Kaks:0.50

Arsa

118/7

515,79 m2

2.100,00 TL

70,00 TL

11:14

34

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.25 Kaks:0.50

Arsa

118/8

533,32 m2

2.150,00 TL

70,00 TL

11:16

35

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.25 Kaks:0.50

Arsa

118/9

551,44 m2

2.250,00 TL

70,00 TL

11:18

36

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.25 Kaks:0.50

Arsa

118/10

569,09 m2

2.300,00 TL

80,00 TL

11:20

37

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.25 Kaks:0.50

Arsa

118/11

600,16 m2

2.450,00 TL

80,00 TL

11:22

38

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.25 Kaks:0.50

Arsa

118/12

699,87 m2

2.800,00 TL

90,00 TL

11:24

39

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Ayrık Nizam

Arsa

120/4

502,86 m2

2.100,00 TL

70,00 TL

11:26

40

KONYA

SEYDİŞEHİR

Çavuş

Ayrık Nizam

Arsa

120/5

475,16 m2

1.950,00 TL

60,00 TL

11:28

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR