KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yıkımı ve enkazın taşınması karşılığı metallerin satış ihalesi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Binalarının yıkımı ve enkazın taşınması karşılığında içerisinde bulunan muhtelif metallerin ve Solaklar Şantiyesinde bulunan 25 adet metal tankın satılması ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.11.2019 10:36
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
05.11.2019 12:30 Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI


Sekapark Eski İskelesi ve Emniyet Lojmanları Binalarının yıkımı ve enkazın taşınması karşılığında içerisinde bulunan muhtelif metallerin ve Solaklar Şantiyesinde bulunan 25 adet metal tankın satılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

İhale 06/11/2019 Çarşamba günü saat 10:36’da Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, İdari Şartname 500-TL karşılığında Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. Muhammen bedel 170.000-TL, Geçici Teminat 5.100-TL, Geçici Garanti Teminatı 51.000- TL’dir. Ayrıca ihaleyi kazanandan 400.000-TL Geçici Zarar Tazmin Bedeli alınacaktır.
Katılımcılardan istenen belgeler:

  1. Teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri

  2. Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

  3. Tebligat için adres beyanı

  4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz

  5. Geçici Garanti Teminatının yatırıldığına dair makbuz

  6. İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz

  7. Yer Görme Belgesi

  8. İdari Şartname ( Sayfaları İmzalı)

  9. Vekaleten katılma halinde Noter Tasdikli Vekaletname

  10. Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

Teklif zarflarının en geç 05/11//2019 Salı günü saat 12:30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi için: 0262 3181420
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR