KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yıkım ve enkaz taşıma karşılığında malzemeler satılacaktır

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.08.2019 11:54
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
20.08.2019 17:30 Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI


Gölcük Necati Çelik Merkez Semt Polikliniği ve Verem Savaş Dispanser Binasının yıkımı ve enkazın taşınması karşılığı içerisinde bulunan muhtelif malzemelerin satılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
İhale 21/08/2019 Çarşamba günü saat 11.54’te Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, İdari Şartname 200-TL karşılığında Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. Muhammen bedel 85.000-TL, Geçici Teminat 2.550-TL’dir. Ayrıca ihaleyi kazanandan 50.000-TL Geçici Zarar Tazmin Bedeli alınacaktır.
Katılımcılardan istenen belgeler:

  1. Teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri
  2. Ticaret Sicil Gazetesi
  3. Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
  4. Tebligat için adres beyanı
  5. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
  6. İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
  7. Yer Görme Belgesi
  8. İdari Şartname ( Sayfaları İmzalı)
  9. Vekaleten katılma halinde Noter Tasdikli Vekaletname
  10. Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

Teklif zarflarının en geç 20/08//2019 Salı günü saat 17:30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi için: 0262 3181420
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR