MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yaklaşık üç (3) ton alüminyum hurda kalıplarının satışı yapılacaktır

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yaklaşık üç (3) ton alüminyum hurda kalıpların satış işidir. (bu rakamlar %30 artabilir, eksilebilir).
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.03.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı  Salonu Atatürk Bulvarı No:98 3. Kat C Blok Bakanlıklar/ANKARA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MİLLÎ EGİTİM BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE İLE ALÜMİNYUM HURDA KALIPLARI SATILACAKTIR

  1. Yaklaşık üç (3) ton alüminyum hurda kalıpların satış işidir. (bu rakamlar %30 artabilir, eksilebilir).

  2. Şartname esasları aşağıda belirtilen birim fiyatlar çarpımı toplam 25.050,00 TL’dir. Tahmini bedel üzerinden %3 geçici teminat (751,50TL) alınarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (c) bendi gereği ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. maddesinin (c) bendi gereği “Açık Teklif Usulü” ihale ile satışı yapılacaktır.

MALZEMENİN ADI VE ÖZELLİĞİ Toplam Miktarı (Kg)
Birim Fiyat (KDV Hariç)
Toplam Muhammen Bedel
(KDV Hariç)
Geçici Teminat Bedeli
Alüminyum hurda kalıpları 3000 8,35TL 25.050,00 TL 751,50TL
  1. İlk teklifler doküman ekindeki birim fiyat teklif mektubu ve cetvele yazılacaktır. Devamında ise İhale Komisyonu huzurunda sözlü olarak belirtmek suretiyle fiyat tekliflerini vereceklerdir.

  2. İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

4.1. Tekliflerin sunulacağı adres: Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:98 3.Kat C Blok Bakanlıklar/ANKARA
4.2. İhalenin yapılacağı adres: Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu Atatürk Bulvarı No:98 3. Kat C Blok Bakanlıklar/ANKARA
4.3. İhale tarihi: 28/03/2019 Perşembe günü
4.4. İhale saati: 10:30
4.5. İhale komisyonunun toplantı yeri: Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu Atatürk Bulvarı No:98 3.Kat C Blok Bakanlıklar/ANKARA

  1. İdari Şartname ve ekleri 50,00TL (ElliTürkLirası) olup, bu bedeli MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesindeki TR80 0001 0017 4505 4952 1351 75 nolu hesabına yatırarak dekontunu ibraz etmek sureti ile temin edebilirler. Şartname ve eklerini de mesai saatleri içerisinde aynı adreste inceleyebilirler. Şartname almayan istekliler ihaleye katılamazlar.

İrtibat Telefonu : 0312 413 39 24 – 18 88 – 29 95
Faks No : 0312 418 19 44

  1. Teklifler en geç 28/03/2019 Perşembe günü saat 10:30’a kadar 4. maddede yazılı adrese sıra numaralı alındılar karşılığında teslim edilmiş veya posta yolu ile ulaştırılmış olacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

  2. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR