ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Traverten stoku satışı yapılacaktır

ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Erzurum İli Hınıs İlçesi Başköy Mahallesi sınırları içerisindeki iptal edilen II (b) Grubu Traverten ruhsat sahasında bulunan yaklaşık 2.534 ton II (b) Grubu Traverten stoku
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

II (B) GRUBU TRAVERTEN SATIŞ İHALESİ

 1. Erzurum İli Hınıs İlçesi Başköy Mahallesi sınırları içerisindeki iptal edilen II (b) Grubu Traverten ruhsat sahasında bulunan yaklaşık 2.534 ton II (b) Grubu Traverten stoku 184.982,00 TL+KDV muhammen bedelle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. İhalenin geçici teminat bedeli 6.170,00 TL’ dir.

 2. İhale 30.07.2019 Salı günü saat 10:00’da Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 3. İşin şartnamesi ve traverten stokuna ait fotoğraflar Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden ve www.erzurumyikob.gov.tr adresinden ücretsiz temin edilebilir.

 4. İhaleye katılabilmek için:
  1. Başvuru dilekçesi, Tebligata esas olan adresi, Telefonu,

  2. T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı sureti

  3. Geçici teminat miktarının yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (YİKOB’ un TR39 0001 2001 5680 0007 0000 01 İban numaralı hesabına, işin niteliği de belirtilerek yatırılacaktır)

  4. Gerçek Kişi İsteklilerin noter tasdikli imza beyannameleri, istekliler adına katılmak isteyenlerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin Noter tasdikli imza beyannameleri

  5. Tüzel kişiler adına katılacakların Yetki Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve noter tasdikli İmza Sirküleri

  6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

  7. Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden veya www.erzurumyikob.gov.tr adresinden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

 5. Posta ile yapılacak başvurularda da tekliflerin 30.07.2019 Salı günü ihale saatine kadar Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (Üniversite Mahallesi Çat Yolu Kavşağı Yakutiye/ERZURUM) adresine ulaşması gerekmektedir.

 6. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.


İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR