TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Stad betonarme tribünü yıkım işi yaptırılacaktır

TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Araklı İlçe Stadı Betonarme Tribünün Yıkım işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.12.2019 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Trabzon Valiliği Hükumet Konağı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu C Blok Kat:4 Ortahisar/Trabzon
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TRABZON VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI


Araklı İlçe Stadı Betonarme Tribünün Yıkım işi ; yıkım enkazından çıkacak malzemeler karşılığında; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile yapılacaktır. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 26.12.2019 saat 13:30 ’a kadar istenilen belgelerle birlikte Yatırım İzleme Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.


1- İdarenin:

a) Adresi :
Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi Hükümet Konağı Kat:4 61040 ORTAHİSAR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4622244101 - 4623214104
c) Elektronik Posta Adresi : trabzon.yikob@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı internet sitesinden ( www.trabzonyikob.gov.tr ) görülebilir.

2- İhale Konusu işin:

 1. Niteliği türü ve miktarı : Araklı İlçe Stadı Betonarme Tribünün Yıkım işi için ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.


b-Yapılacağı yer : Trabzon İli Araklı İlçesi

c)- İşin süresi : 45 (Kırkbeş) gündür.

3- İhalenin:

 1. Yapılacağı yer : Trabzon Valiliği Hükumet Konağı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu C Blok Kat:4 Ortahisar/Trabzon
 2. Tarihi ve saati: 26.12.2019 saat 13:30


4- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

 1. Dilekçe (Yıkım ve yıkımdan çıkacak malzemenin yerini bildiğini ve gördüğüne dair.)
 2. Noter Tasdikli İmza Sirküsü
 3. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
 4. Bağlı bulunduğu Odaya kayıt Belgesi
 5. Ticaret Sicil Belgesi
 6. 2018 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sisteme göre ikametgâh belgesi,
 7. İş bitirme belgesi; tek belgede stadyum yıkım işi iş bitirme belgesi veya tek belgede en az 100.000,00 –TL’lik yıkım işi iş bitirme belgesi
 8. Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noter Onaylı imza sirküsü (Tüzel kişi ise)
 9. İş bu ihalenin muhammen bedeli 178.160,99 TL + KDV ( Türk Lirası) olacaktır, bu işin geçici teminat bedeli idareye kapalı zarfta verilecek ilk teklifin %3’ün den az olmayacaktır.
 10. Noter tasdikli Teknik Personel Taahhütnamesi
 11. İkametgah belgesi
 12. Yer Gördü Belgesi
 13. Noter Tasdikli Araç Taahhütnamesi
 14. Vekaleten girecekler için vekaletname ve vekaleti alanın imza sirküsü

o) İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve şartname bedeli olan 500,00 Türk Lirası (Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Trabzon Gülbaharhatun Şubesi TR 55 0001 0015 4967 2788 1850 04 İban no.lu hesabına ) yatırılarak idarenin adresinden satın alınabilir.

5- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR