DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Hurda malzemesi satılacaktır

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00982243
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR YENİGÜN 17.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/156877
İşin Yapılacağı Yer
:
İl Sağlık Müdürlüğü/DİYARBAKIR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İl Sağlık Müdürlüğü/DİYARBAKIR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt No : 2019/156877
1-İhalenin Yeri : İl Sağlık Müdürlüğü/DİYARBAKIR
2- İhalenin Nevi Miktarı : Hurda malzemesi satım işi
3- İhalenin Tarih ve Saati : 29.04.2019 tarih ve saat: 14:00
4-İhalenin Tahmini Bedeli : 13.860,00 TL
5-Geçici Teminat Miktarı : %3-(415,80 TL)
6-İhale Usulü : 2886 Sayılı İhale Kanunun 45.Maddesine istinaden
7- Yüklenici Firma Teklif Dosyalarını, 29.04.2019 tarih ve saat:14:00’a kadar Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma birimine teslim edeceklerdir.
8- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin TC. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, geçici teminatı yatırmış olmaları, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanların tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri,
9- Yapılacak satış bedelleri üzerinden vergi, resim ve harçlar ayrıca tahsil edilecektir. 10- 2872 sayılı Çevre Kanunu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkartılan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımına İlişkin Tebliğ Hükümleri uyarınca Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma Belgesinin sunulması gerekmektedir.
10- İhale ile ilgili şartnamelerin mesai saatleri içinde Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinde ücretsiz olarak görülebileceği.
11- Yüklenici Firma İhale Bedeli üzerinden %3 (415,80 TL) Geçici teminatı Diyarbakır Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü hesabına ve/veya Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimine veya TR89 0001 2009 3260 0005 0003 29 İBAN’a yatırarak Makbuzunu İhale dosyasına koyacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR