MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hurda malzeme karşılığı bina yıkım işi ihalesi yapılacaktır

MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
GÖRDES SPOR SALONUNUN ÇIKAN HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIMI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.02.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü- Güzelyurt Mahallesi 5733 Sok. No:30 Yunusemre / MANİSA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Manisa İli Gördes İlçesi Divan Mahallesi Halil Zeybek Caddesi No:2/1 adresine kayıtlı 36 ada 33 no.lu parsel üzerinde yer alan 2 katlı yaklaşık 1156 m² taban alanlı Spor Salonunun çıkan hurda malzeme karşılığında yıkılması işi Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile gerçekleştirilecektir.

İşin Adı Miktarı Tahmini Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
GÖRDES SPOR SALONUNUN ÇIKAN HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIMI 1 13.125,00.-TL 393,70 TL 04.02.2020 11: 00

Bu taşınmaza ait yıkım ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü- Güzelyurt Mahallesi 5733 Sok. No:30 Yunusemre / MANİSA adresindeki Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İhaleye iştirak etmek isteyen isteklilerin,

Gerçek Kişiler için gerekli belgeler;

 • Nüfus cüzdan fotokopisi veya nüfus kayıt örneği*

 • İkametgah belgesi*

 • İmza Beyannamesi. (Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde)*

 • Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz*

 • Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz*

 • Vergi borcu yoktur yazısı. (Borcu olanlar ihaleye katılamazlar)*

 • İmzalı şartname belgesi*

 • Adli sicil kaydı*

 • İstekliler Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan tek belgede en az 2.000 M² yıkım işi yaptığına dair veya en az 20.000,00 TL. tutarında yıkım işi yaptığına dair iş bitirme belgesini ihale evraklarıyla birlikte idareye sunmak zorundadır.*

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Belgeler;

 • Ticaret sicil gazetesi. (Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde)*

 • İmza Sirküsü (Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde)

 • Faaliyet belgesi (İlanın veya ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınan )

 • Vergi Levhası (Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde)

 • Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

 • Geçici teminat

 • Vergi borcu yoktur yazısı. (Borcu olanlar ihaleye katılamazlar.)

 • İmzalı şartname belgesi

 • İstekliler Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan tek belgede en az 2.000 M² yıkım işi yaptığına dair veya en az 20.000,00 TL. tutarında yıkım işi yaptığına dair iş bitirme belgesini

ihale evraklarıyla birlikte idareye sunmak zorundadır.

 1. İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Güzelyurt Mahallesi 5733 Sok. No:30 Yunusemre / MANİSA, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü- İhale Birimi adresinden ücretsiz olarak görülebilir.

 2. İhaleye katılacak olanların 100,00 TL şartname ücretini yatırmaları zorunludur. Makbuzlarını ihale dosyası içinde komisyona sunacaklardır. Satın aldıkları şartnameleri her sayfasını kaşe veya isim ve soy isim yazarak imzalı bir şekilde ihale dosyasına koyacaklardır.

 3. İhale, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir Ancak; istekliler belirtilen ihale saatine kadar (Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü) komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhaleye posta ile katılım halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 4. İhale bedelinden yasal oranda damga vergisi, KDV ve diğer vergiler tahsil edilecektir.

 5. İhaleyi kazanan istekli firma sözleşme imzalamadan önce sözleşme bedelinin % 6 tutarında kesin teminatını getirecek olup yasal vergileri ile sözleşme bedelini peşin olarak yatırdıkları dekontları İl Müdürlüğüne teslim ederek sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak olup, işin süresi 25 gündür.

 6. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR