İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Gayrimenkul karşılığı trampa ihalesi yapılacaktır

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Üsküdar İlçesi Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü ihale salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
GAYRİMENKUL KARŞILIĞI TRAMPA İHALESİ
İHALE İLANI

S.NO İL İLÇE MAHALLE CAD.SK.MEVKİ MALİK (VAKIF) CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM M2 HİSSE MİKTARI TRAMPAYA ESAS MUHAMEN BEDEL (TL) % 3 GEÇİCİ VE EK TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATI
1 İSTANBU ÜSKÜDAR HACI HESNA HATUN Menteş Abdullah Ağa ARSA 1311 108 104 TAM 1.560.000,00 46.800,00 25.09.2019 10:30

1.Yukarıda evsafı yazılı vakıf taşınmaz, dosyasında mevcut şartnamede belirtilen şartlar dahilinde, İstanbul sınırları içerisinde bulunan imarlı eşdeğer bir taşınmaz ile değiştirilmek üzere gayri menkul karşılığı trampa ihalesine çıkarılmıştır.
2. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun (51/g maddesi) kapsamında, yukarıda belirtilen tarih ve saatte (Üsküdar İlçesi Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda oluşturulacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3. İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde yukarıda belirtilen adresten ücretsiz olarak görülecektir.
4. İsteklilerin İhaleye girebilmeleri için; Aşağıda sayılan belgeleri; dosyasında örneğe göre hazırlanmış, teklif mektubu ekinde ihale tarih ve saatine kadar ihalenin yapılacağı yere/ adrese teslim etmeleri veya Posta yolu ile ulaşmış olması gerekmektedir.
a) Teklif Mektubu; Dosyasındaki örneğe göre hazırlanmış tebligat adresini havi teklif mektubu.
b) Geçici teminat; Belirtilen geçici teminatın ( Gerçek veya Tüzel kişiliğin adı, ünvanı ile birlikte Üsküdar 1311 ada, 108 parsel numaralı Vakıf taşınmazın trampasına ait geçici ve ek teminat bedeli) olarak Vakıfbank Fıstık Ağacı Şubesinde bulunan (TR290001500158007300054714) numaralı İdare hesabına yatırıldığına dair mektup veya dosyasındaki örneğe göre alınmış limit dahili ve süresiz Geçici Teminat Mektubu.
c) Gerçek kişi olması halinde: Mahalle muhtarlığından tasdikli ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdan sureti, veya Nüfus Müdürlüklerinden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (Adres Beyanı) ile birlikte, Tüzel kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri,
e) Vakıf taşınmazın yerinde gördüğüne dair Yer gördü belgesi.
5) İlanda belirtilen 25/09/2019 tarihinden önce en geç 24/09/2019-Salı günü saat : 16.00’ a kadar Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olması şartı ile teklifler iadeli taahhütlü posta yolu ile de gönderilebilir. Ancak Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğümüz sorumlu değildir.
6) İdare, Gerekçesini belirtmek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve bedeli tespitte serbesttir.
7) İlan bedelleri ile birlikte trampası yapılacak taşınmaza ait, KDV dahil her türlü vergi, resmi harç ve tapu devri, tescil giderleri alıcıya aittir.
8) Yasal süresi içerisinde gerekli tapu ferağı işlemlerinin tamamlanamaması halinde geçici ve ek teminat Kurum bütçesine irat kaydedilecektir.
9) Nakit olarak yatırılan (% 3 oranında) Geçici ve Ek Teminatların geri ödemesi, İsteklilerin Bildirdikleri Banka Hesap numaralarına aktarılacağından, Banka Hesap (İban) numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir Bankadan hesap numarası açtırarak İdareye bildirmeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.
(Tel: 0 216 695 21 00 Dâhili (7402-7406) - (Faks: 0 216 695 21 30) – (www. vgm. gov. tr.)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR