DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Ekonomik ömrünü doldurmuş araçlar mübadele edilecektir

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038510
Şehir : Kocaeli
Yayınlandığı Gazeteler

GÖLCÜK POSTASI 10.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı II No’lu İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ
İhale Usulü
:
TSK Satış, Hibe, Devir ve Mübadele Uygulaması (3212 Sayılı Kanun)
İhale Türü
:
Satış

2010/41 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 5. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ENVANTERİNE KAYITLI 4 KISIMDAN OLUŞAN 4 ADET TAŞIT YERİNE 4 ADET TAŞITIN
3212 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE KAPALI TEKLİF AÇIK EKSİLTME USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.


1. İDARENİN
a. Adı : Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı

b. Adresi : 41650- Gölcük/KOCAELİ

c. Telefon Numarası : 0262 414 11 52

ç. Belgegeçer Numarası : -

c. Elektronik Posta Adresi : anauslojistik@dzkk.tsk.tr

2. MÜBADELE KONUSU İŞİN;
a. Niteliği, türü ve miktarı : Donanma Komutanlığı Gölcük/KOCAELİ bağlısı birliklerde bulunan ve aşağıda bilgileri yazılı 4 (DÖRT) ADET TAŞITIN VERİLEREK YERİNE 4 (DÖRT) ADET TAŞIT ALIMI yapılması ve aradaki fiyat farkı ödenmesi suretiyle mübadelesi 3212 Sayılı Kanun kapsamında AÇIK EKSİLTME usulüne göre MÜBADELE EDİLECEKTİR.

MÜBADELE KARŞILIĞI ALINACAK OLAN TAŞITLAR
ALINACAK OLAN TAŞITLAR:

S.NU CİNSİ MARKASI/ MODELİ ŞANZIMAN YAKIT RENGİ
1 PANEL 2019 MODEL FORD TOURNEO COURIER TREND KISA 1.5 LT. TDCI 75 PS 6 İLERİ MANUEL VİTES MANUEL DİZEL AY TOZU GRİSİ
2 MİNİBÜS 2019 MODEL FORD TRANSİT 410 L 14+1 KİŞİLİK (2,2 L DURATORG TDCİ 155 PS UZUN (410L) 6 İLERİ ŞANZUMAN, DELUXE DONANIM MANUEL DİZEL AY TOZU GRİSİ
3 BİNEK OTOMOBİL 2019 MODEL RENAULT CLIO SPORT TOURER JOY MANUEL VİTES MANUEL DİZEL SİYAH
4 PANEL 2019 MODEL FORD TOURNEO COURIER TREND KISA 1.5 LT. TDCI 75 PS 6 İLERİ MANUEL VİTES MANUEL DİZEL AY TOZU GRİSİ


MÜBADELE KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞITLAR:

S.NU BİRLİK ADI CİNSİ MARKASI/ MODELİ YILI RENGİ PLAKASI MOTOR NUMARASI
1 DONANMA K.LIĞI PANEL RENAULT KANGOO 2003 BEYAZ 510032 F8QP632C362191
2 DENİZALTI FİLOSU K.LIĞI MİNİBÜS FORD TRANSİT 2000 GRİ 518004 XP28537
3 YILDIZLAR SUÜSTÜ EĞİTİM MERKEZİ K.LIĞI BİNEK OTOMOBİL RENAULT 19 EUROPA 1999 SİYAH 510201 R0022017
4 ENVANTER KONTROL MERKEZİ K.LIĞI PANEL RENAULT KANGOO 2004 BEYAZ 514366 K9KA7/D827563


b. Yapılacağı yer : Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı II No’lu İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ

c. Tarihi ve Saati: 20 / 08 /2019 - 10:00
ç. Mübadele 4 kısımdır, hepsine teklif verilebileceği gibi kısmi teklifler de kabul edilecektir.
ç. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalamasını müteakip işe başlanacaktır.
d. Mübadele Karşılığı Verilecek Olan Taşıtların Yerinde Görülmesi: Mübadele konusu verilecek olan taşıtlar mübadelenin yapılacağı tarihten 1 (Bir) gün öncesine kadar Karaaraçları Bakım Merkezi Komutanlığı (Başiskele/KOCAELİ) ile irtibat kurularak (Telefon:2623432260 Dahili:3400-3401-3402) görülebilecektir.
e. Mübadele Karşılığı Alınacak Olan Taşıtların Teslim Yeri: Mübadelede teslim alınacak araçların teslim yeri Karaaraçları ve Bakım Merkezi Komutanlığı Başiskele/KOCAELİ dir.

f. Taşıtları Teslim Alma ve Teslim Etme: Sözleşmelerin imzalanmasından sonra idare tarafından alınacak yeni taşıtlar yüklenici tarafından en geç 01 Ekim 2019 tarihine kadar, tek partide veya partiler halinde teslim edebilecektir. Yüklenici alternatif teslim süresi teklif edebilecektir, idare bu süreyi kabul etmemekte serbesttir. İdare tarafından verilecek taşıtlar yeni taşıtların alınmasını müteakip 10 (ON) gün içerisinde yüklenici firmaya teslim edilecektir.

3. İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİLİK BELGELERİ:

3.1. Mübadeleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir.
3.2. Mübadele dokümanı Gölcük Deniz Ana Üs K.lığı İhale Komisyon Bşk.lığı adresinden görülebilecek ve aynı adresten bedelsiz olarak alınabilecektir.
3.3 Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin mübadeleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri ile sunmaları zorunludur.
3.3.1 Standardı mübadele dokümanında olan örneğe uygun Teklif Mektubu ve Teklif Cetveli
3.3.2 Tebligat adresini gösterir belge (Yoksa teklif mektubundaki adres tebligat adresi yerine geçer)
3.3.3 Mübadeleye katılacak;
3.3.3.1 Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı,
3.3.3.2 Gerçek kişi adına vekaleten katılacak olanlar için ise, noter onaylı vekaletname ve nüfus cüzdanı,
3.3.4 Tüzel kişiliği temsilen katılacak istekliler için noter onaylı imza sirküsü

        1. Tüzel kişiliği temsilen vekaletname ile katılacak istekliler için noter onaylı imza sirküsü ile noter onaylı vekaletname ile nüfus cüzdanı.


4. GARANTİ VE BAKIM, ONARIM:

4.1. Mübadele kapsamında alınan yeni araçlar, her türlü işçilik ve materyal yönünden kesin kabul tarihinden itibaren en az 3 (üç) yıl Ya da 100000 km süre ile garanti edilecektir. Garanti müddeti istenenden fazla verilebilecektir.

5. ÖDEME HUSULARI

5.1. ÖTV yükleniciye aittir. 08 Temmuz 2008 tarih 26930 sayılı resmi gazetede yayınlanan seri no:14 ÖTV Genel tebliği gereği yeni taşıtların ÖTV si kaynağında yatırılacağından ödemeye esas olacak fatura üzerinde ÖTV tutarı gösterilmeyecektir.

5.2 KDV İdareye aittir. Satın alınacak malzemenin 31 Temmuz 2004 tarih ve 25539 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5228 sayılı kanunun 14. maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanunun 13. maddesine eklenen (f) fıkrası gereği, 19 Ocak 2005 tarih ve 25705 nolu Maliye Bakanlığınca yayınlanan 93 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Kapsamında Yer almadığından Katma Değer Vergisi ödenecektir.

5.3 Yüklenici tarafından alınacak 4 (dört) adet araca ait ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler yüklenici tarafından 15 (onbeş) gün içinde muhasebe birimlerine Ya da vergi dairelerine yatırdıktan ve komisyona ibraz ettikten sonra sözleşme taraflarca imzalanacaktır.

6. GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT:
Geçici Teminat alınmayacaktır. Mübadele üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce sözleşme bedelinin %0,6 (binde altı ) oranında kesin teminat alınacaktır.

7. Mübadele dokümanının görülmesi ve alınması;
7.1. Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı II No’lu İhale Komisyonu Başkanlığı
Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir.

    1. Mübadeleye teklif verecek olanların idarece onaylı mübadele dokümanını almaları zorunludur.

8. Teklifler, mübadele tarih ve saatine kadar Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı II No’lu İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Mübadele (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi mübadele tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. TEKLİFLERİN SUNULACAĞI YER, SON TEKLİF VERME TARİH VE SAAT:

8.1 Tekliflerin Sunulacağı Yer : Gölcük Deniz Ana Üs K.lığı İhale Komisyon Bşk.lığı Merkez Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, 9/A Kat:2 Gölcük KOCAELİ
8.2 Son Teklif Verme Tarihi
(İhale Tarihi) : 20 Ağustos 2019

8.3 Son Teklif Verme Saati
(İhale Saati) : 10:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR