TRABZON MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik ömrünü doldurmuş araçlar ihale ile satılacaktır

TRABZON MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ekonomik ömrünü doldurmuş 8 adet araç
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.04.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Trabzon Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
TRABZON DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇLAR

SIRA NO PLAKASI MODEL VE MARKA CİNSİ MOTOR VE ŞASE NO FİİLİ DURUMU BULUNDUĞU YER TAHMİNİ SATIŞ
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(TL) İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
DOSYA NO
1 61 DS 350 2005 Model MERCEDES BENZ S 350 L BENZİN Otomobil 11297231767018
WDB2201671A417809
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
Valilik İdari ve Mali Hiz. Şube Müd. Murat YILDIRIM 0462 229 33 97 70.000,00 21.000,00 25.04.2018 10: 00 42-1931
2 54 TP 511 2000 Model TOYOTA COROLLA 1.6 TERRA A/C Otomobil BENZİN Otomobil 4AU540592
NMT53AEB10R007856
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
Çevre ve Şehircilik İl Müd. Dilek BEKTAŞ 0462 221 16 67 / 71 17.000,00 5.100,00 25.04.2018 10: 15 42-2042
3 61 DU 597 1996 Model TOFAŞ FİAT
M 131 KARTAL BENZİN
Otomobil 131D10166347470
NM4131B0001099879
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
Çevre ve Şehircilik İl Müd. Dilek BEKTAŞ 0462 221 16 67 / 71 7.500,00 2.250,00 25.04.2018 10: 30 42-2044
4 61 EF 194 1999 Model FORD TRANSİT
Minibüs DİZEL
Minibüs WG02431
SFAEXXDJVEWG02431
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
Doğu Karadeniz Gümrük ve Tic. Bölge Müd. Mevlüt KANDEMİR
0462 326 74 44
11.000,00 3.300,00 25.04.2018 10: 45 42-2004
5 61 DS 553 2001 Model CITROEN JUMPER FG 35 LH 2,8 TD Özel Amaçlı Ambulans DİZEL Minibüs SOFIM81404322003134729
VF7233JC215946932
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
İl Sağlık Müdürlüğü (Fatih Devlet Hast.) Nurettin ÇAKIR 0462 771 51 28 / 1259 6.000,00 1.800,00 25.04.2018 11: 00 42-2040
6 61 ET 692 2004 Model FORD TRANSİT
Özel Amaçlı Ambulans
DİZEL
Minibüs HFFA3P67491
NMOLXXTTFL3P67491
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
İl Sağlık Müdürlüğü (Fatih Devlet Hast.) Nurettin ÇAKIR 0462 771 51 28 / 1259 15.000,00 4.500,00 25.04.2018 11: 15 42-2041
7 61 AD 757 1998 Model İVECO DAILY
35.10 VAN Kapalı Kasa Kamyonet DİZEL
Kamyonet 81402337112529678
ZCFC3570105168080
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
Çevre ve Şehircilik İl Müd. Dilek BEKTAŞ
0462 221 16 67 / 71
11.000,00 3.300,00 25.04.2018 11: 30 42-2043
8 61 DZ 928 1998 Model FORD TRANSİT
Kapalı Kasa Kamyonet
DİZEL
Kamyonet 61TRŞ2870
SFALXXDJVLTS46881
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
Fatih Devlet Hast. Emine ZAMAN
0462 230 22 85 / 2446
18.000,00 5.400,00 25.04.2018 13: 30 42-2039
9 61 ES 492 1991 Model FORD CARGO 2014 DİZEL Kamyon 83336
SFACCCDJDCMT83336
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
İl Milli Eğitim Müd. Yakup BAYRAKTAR
0462 230 20 94 / 1403
10.000,00 3.000,00 25.04.2018 13: 45 42-1959
AÇIKLAMALAR :
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınırların, (Araçlar) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi, hizasında gösterilen gün ve saatte, Trabzon Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak ihale komisyonu tarafından yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar:
a) Geçici Teminatı yatırmaları, (Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler: 1- Tedavüldeki Türk parası, 2- Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları, 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) Türk Parası olarak yatırılacak teminatlar, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya mal Müdürlüğü Veznesine yatırılmaları, Teminat Mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmesi gerekmektedir.
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah Belgesi) vermeleri,
c) Tebligat için Türkiyede adres göstermelerini,
ç) Nüfus cüzdan fotokopisi verilecek, asllıarı ihale esnasında ibraz edilecektir. Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri gerekmektedir.
3- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Trabzon Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
4- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması gerekmektedir.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.
7- Taşınır Malların, (Taşıt) satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek ve satış bedeli üzerinden tahakkuk edecek KDV ve Karar Pulu bedelleri ise ayrıca tahsil edilecek olup, satışdan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç, araç pulu bedeli, sigorta borcu bedeli, muayene borcu bedeli vb. bedelleri de alıcıya ait olup, ayrıca tahsil edilecektir. KDV Oranları: Otomobillerede %1, Minibüs, Kamyon ve Kamyonetlerde % 18' dir.
8- Satılacak araçlar mevcut halleriyle ihaleye çıkarılmıştır. Araçların çalıştırılması ve nakliyesi ile satış sonrası tarfiğe uygunluk belgesi ve piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler için yapılan tüm masraflar alıcıya ait olup, ihale sonrası araçların çalışmaması / çalıştırılamaması veya yapılmış masrafların tahsili konularında idareden (Trabzon Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden) herhangi bir talepte bulunulamaz.
9- İhale ilanı, haklailiskiler@milliemlak.gov.tr ve www.trabzondef@maliye.gov.tr adreslerinden görülebilir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR