SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hurda karşılığı yıkım işi yaptırılacaktır

SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01008239
Şehir : Diyarbakır / Kayapınar
Semt-Mahalle : MEDYA MAH. / KAYAPINAR
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR SÖZ 03.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
SÖZCÜ 03.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Medya Mahallesinde bulunan tesis hurda karşılığı yıkım işi ihalesi yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.06.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 06797 Etimesgut/ANKARA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇIKACAK MALZEME KARŞILIĞI YIKIM İHALESİ

  1. İhale kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır.

Holdingimize ait “Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Medya Mahallesinde bulunan, gayri faal durumdaki İşletme Müdürlüğü yerleşkesinde 2789 ve 2783 ada 1 nolu parseller ve yol alanları üzerindeki (yerel adıyla A-4, B-4, C-4 ve A3) depoların yol içinde kalan kısmı ve diğer alanımızdaki kısımları ile 30.000 m2 kapalı alanlı binalardan, hisseli hale gelen kısımların dışındaki yaklaşık 21.000 m2 lik alan üzerinde bulunan sosyal tesis binası ve 4 adet deponun çıkacak her türlü malzeme karşılığı olmak üzere zemin seviyesinde olacak şekilde yıktırılması, kolon, kiriş ve perde betonlardan çıkacak molozların Belediyenin göstereceği alana götürülerek bertaraf edilmesi işi “ kapalı zarfla teklif almak ve sonrasında teklif sahiplerinin katılımı ile “Pazarlık ve/veya Açık Artırma“ yapmak suretiyle yaptırılarak satılacaktır. Şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak teklif mektubunun en geç 27/06/2019 tarih ve saat 14:00’e kadar elden veya posta ile Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 06797 Etimesgut/ANKARA adresine verilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklifler 27/06/2019 tarih, saat 14:00’de İhale Salonunda açılacaktır.

  1. İhale tarihinden itibaren tekliflerin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür.

  2. Söz konusu bina ve depolar istenilen zamanda görülebilir.

  3. İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Holdingimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediği istekli/isteklilere vermekte ve ihale süresini uzatmakta serbesttir.

  4. İhale dokümanı; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 06797 Etimesgut /ANKARA veya Medya Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Eski Tekel Yerleşkesi No:2 (İrtibat Hüseyin Rahmi ŞAHİN Tel : 0412 - 257 36 02) Kayapınar/DİYARBAKIR adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

  5. İhale doküman bedeli olan 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 63 0001 5001 5800 7292 7217 75 no.lu veya T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 93 0001 0008 9835 1604 0950 12 no.lu TL hesabına “ Diyarbakır ilinde bulunan bina ve depoların yıkım ihalesi dokümanı bedeli“ açıklaması ile yatırılacak olup, dekontun ibrazı halinde ihale dokümanı satışı yapılacaktır.

  6. İstekliler 20.000,00 TL (Yirmibin Türk Lirası ) tutarında nakit veya banka teminat mektubu olarak teminat verecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş ve düzenlendiği tarih itibariyle en az 1 (bir) yıl vadeli olacaktır.


SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 (06797) Etimesgut/ANKARA
Tel: (0312) 310 38 30 Faks: (0312) 211 04 29
www.sumerholding.gov.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR