VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeye ait hurda satışına ilişkin ihale

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00353900
Şehir : Samsun
Yayınlandığı Gazeteler

YAŞAM 08.06.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.06.2016 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Vezirköprü Belediyesi  Zabıta Müdürlüğü Binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Belediyemize ait metal hurda satılacaktır.

2- Bu işe ait şartname Belediyemiz İhale Servisinden ücretsiz temin edilebilir.

3- İhale 16 Haziran 2016 Perşembe günü saat 15.00 de Vezirköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Binasında Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile yapılacaktır.

4-Satışı yapılacak malzemeler

ARAÇ

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

1

METAL HURDA

(TAHMİNİ 20.000 KG)

0,50-TL(KG FİYATI)

(KDV den istisna)

300,00-TL

5- İhale onayından sonra tebliğ tarihinden itibaren işe başlanacak,tüm masraflar ( hurdaların kesilmesi,taşınması,temizlenmesi ve yüklenmesi) ihale uhdesinde kalan kişiye ait olmak üzere hurdalar kantarda tartılacak, kantar fişleri karşılığında belirlenen tutardaki ödeme Belediye hesabına yatırılacaktır. İhale tebliğ tarihinden itibaren satışa konu malzemeler en geç 15 takvim günü içinde bulunduğu yerden teslim alınacak, malzemeler ödemeyi müteakip teslim edilecektir.

6- İsteklilerin: Kanuni ikametgahı olması, Tebligat için adres göstermesi, İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, geçici teminat vermesi,İsteklilerin ortak girişim olması halinde,ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi,(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler.) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınacak olan borcu yoktur belgesi alması zorunludur.

7-İhaleye iştirak edeceklerin 16.06.2016 Perşembe günü saat 15.00’e kadar geçici teminatlarını yatırmaları gerekmektedir.

İlanen duyurulur.02.06.2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR