DÜZCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa karşılığı öğretmen evi ve akşam sanat okulu yaptırılacaktır

DÜZCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01044297
Şehir : Düzce / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 11.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre Tablo 1-de yer alan Proje İmam Hatip Ortaokulu ihalesi 30/09/2019 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 10:30 da,  Tablo 2-de yer alan Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu ihalesi 30/09/2019 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 11:00 da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile Düzce Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Odası) toplanacak Komisyon marifetiyle Pazarlık Usulü ile yapılacaktır. 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Düzce Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Odası)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DÜZCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ İLANI

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo: 1)
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ
Düzce Merkez Orhangazi Mah. (Yörükler) 1492 9.708,29 Arsa Ortaöğretim Alanı 24.650.00,00 TL
ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo:2)
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ (TL)
Düzce Merkez İstilli 63 5.920,00 Tarla Sanayi Alanı 2.368.000,00 TL
Düzce Merkez İstilli 65 4.040,00 Tarla Sanayi Alanı 1.616.000,00 TL
Düzce Merkez İstilli 66 6.800,00 Tarla Sanayi Alanı 2.720.000,00 TL
Düzce Merkez İstilli 68 4.760,00 Tarla Sanayi Alanı 1.904.000,00 TL
Düzce Merkez İstilli 731 34.249,00 Müfrez Tarla Sanayi Alanı 13.699.600,00 TL
Düzce Merkez Orhangazi Mah. (Yörükler) 1132 4.760,00 Tarla Ticaret+Konut+Yol Alanı 2.856.000,00 TL
ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo:3)
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ
Düzce Merkez Kiremitocağı Mah. 530 4.999,37 Arsa Sosyal Kültürel Alan 18.155.839,00 TL
ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo:4)
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ (TL)
Düzce Merkez Kültür 11 52 1.447,46 Arsa Ticari+ Konut Alanı 8.322.895,00 TL
Düzce Merkez Kültür 42 6 1.080,02 Bahçeli Kargir Ev ve Odunluk Ticaret Alanı 5.593.174,00 TL
Düzce Merkez Beyciler 1012 6.315,32 Hali Arazi Konut+Park Alanı 2.526.128,00 TL
Düzce Merkez Nalbantoğlu 16 1 7.976,50 Arsa Konut Alanı 1.994.125,00 TL
1-Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre Tablo 1-de yer alan Proje İmam Hatip Ortaokulu ihalesi 30/09/2019 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 10:30 da, Tablo 2-de yer alan Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu ihalesi 30/09/2019 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 11:00 da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile Düzce Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Odası) toplanacak Komisyon marifetiyle Pazarlık Usulü ile yapılacaktır.
2-Tablo-1 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan ( Çevre Düzenlemesi+KDV dahil) 24.650.000,00 TL maliyetli (Özel Tip Projeli) Proje İmam Hatip Ortaokulu yapımına karşılık Tablo-2 de belirtilen ve toplam 25.163.600,00 TL tahmini bedelli taşınmazlar, Tablo-3 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan ( Çevre Düzenlemesi+KDV dahil) 18.155.839,00 TL maliyetli (Özel Tip Projeli) Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu yapımına karşılık Tablo-4 de belirtilen ve toplam 18.436.322,00 TL tahmini bedelli taşınmazlar verilerek; Yapılacak Proje İmam Hatip Ortaokulu toplam inşaat bedelleri olan 24.650.00,00 TL ile inşaat karşılığı verilecek taşınmazların tahmini bedeli olan 25.163.600,00 TL arasında Hazine lehine meydana gelen 513.600,00 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak bedel ve Yapılacak Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu toplam inşaat bedelleri olan 18.155.839,00 TL ile inşaat karşılığı verilecek taşınmazların tahmini bedeli olan 18.436.322,00 TL arasında Hazine lehine meydana gelen 280.483,00 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak bedel sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.
3-Okul yapımı için belirlenen taşınmazın zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.
4- Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik,mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlanması ve bu süre içeresinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.
5-Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 700 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
6-Geçici teminat bedeli Proje İmam Hatip Ortaokulu için; 3.774.540,00 TL, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu için ise 2.765.448,30 TL dir.
7-Arsa karşılığı inşaat yapılacak taşınmazlar için ihale dokümanı bedeli 1.000,00 TL dir.
8-İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
9-Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a)Geçici teminat bedeli Proje İmam Hatip Ortaokulu için; 3.774.540,00 TL, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu için ise 2.765.448,30 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği,nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
c)Tebligat için Türkiye'de adres beyanı,
d)İhale dokümanı bedeli olan 1.000,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
e)Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
f)Toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesini (Yüklenici veya alt yüklenici ya da teknik personelin),
g)Yüklenicinin toplam inşaat bedelinin en az %20’ sine tekabül eden ayni veya nakdi özkaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri,
*Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
*İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
*İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.csb.duzce.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR