VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

20 adet HEK araç ile 599 kalem hurda malzeme mübadele edilecektir

VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154161
Şehir : Van / Edremit
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 21.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ekonomik ömrünü tamamlamış, bulunan (20) adet muhtelif Marka ve modelde taşıt ile 599 kalem hurda malzeme nin tahmini bedeli 483.748,500 TL
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Van İl Emniyet Müdürlüğü Polis Evi Şube Müdürlüğü Toplantı salonu  İskele Caddesi /VAN
İhale Usulü
:
EGM Satış, Hibe, HEK ve Hurda Yönetmeliği (4645 Sayılı Kanun)
İhale Türü
:
Satış

0 tarihli ve No:2008/14176 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KUVVESİNE KAYITLI BULUNAN 20 ADET HEK ARAÇ İLE 599 KALEM MUHTELİF HURDA MALZEMELERİN MÜBADELE İHALESİ

1-İdarenin
a) Adresi : Van İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği Yeni Mahalle 33. Sokak Çevikkuvvet Blok No 48 - 65100 - EDREMİT / VAN
b) Telefon ve faks numarası : 0 432 217 33 10 Faks : 0 432 217 38 51
c) Elektronik posta adresi : vanlojistik@egm.gov.tr
2- Mübadele konusu malın
a) Niteliği, türü, miktarı ve
Tahmini bedeli : Ekonomik ömrünü tamamlamış, bulunan (20) adet muhtelif Marka ve modelde taşıt ile 599 kalem hurda malzeme nin tahmini bedeli 483.748,500 TL
b)Teslim etme ve teslim alma yeri:
1) Mübadelede teklif edilen taşıtlar Van İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği Yeni Mahalle 33. Sokak Çevikkuvvet Blok No 48 - 65100 - EDREMİT / VAN adresine teslim edilecektir.

2) Taşıtlar Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Rtük yerleşkesi İçerisinde diğer malzemeler Lojistik Şube Müdürlüğü Büro Amirliği Emin Paşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzeri Havaalanı Polis Lojmanları içi ve Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi içerisi/VAN adresinden teslim alınacaktır.
c)Alınacak Taşıtın Teknik Özliği

  1. 2020 model 1 Adet FORD RANGER XLT 4x4 2.0L Eco Blue 170PS 10 İleri otomatik Kamyonet Fiyatı 235.000,00 TL
  2. 3 Adet FORD TOURNEO COURİER Titanium Kısa_ 1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel (Euro 6.2) Kamyonet Fiyatı 128.000,00 TL * 3 = 384.000,00 TL
  3. 1 Adet FORD FOCUS Titanium 5 Kapı _ 1.5L Ti-VCT 123PS 6 ileri binek otomobil Fiyatı 179.000,00 TL dir.

d)Teslim etme tarihi : Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, mübadele
Sözleşmesinin imzalanmasından sonra (15) gün içinde teslim Edilecektir.
e)Teslim alma tarihi : Mübadele yapılan taşıtlar ile diğer malzemelerin, mübadele
karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (15) gün içinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.
3- Mübadelenin
a)Yapılacağı yer:Van İl Emniyet Müdürlüğü Polis Evi Şube Müdürlüğü Toplantı salonu İskele Caddesi /VAN
b)Tarihi ve saati : 14/04/2020 Saat 10:00

4-Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

  1. Teklif mektubunu,
  2. Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin %6’sı oranındaki geçici teminat,
  3. Tebligat adresini gösterir belgeyi,

ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini,
d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
f)Adli sicil kaydı
5-Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
6-Mübadele dokümanı, Van İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği, Yeni Mahalle 33. Sokak Çevikkuvvet Blok No 48 - 65100 - EDREMİT / VAN adresinde görülebilir ve Van Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne 100,00 TL yatırılarak, idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların Mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler en geç 14/04/2020 günü saat: 10:00 Kadar Van Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği adresine verilmelidir.
8-Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde yazılı tekliflerine müteakip olarak peylerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.
9-İstekliler verilecek mala ait tahmini bedelin %6 sından az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10-Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
11-Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.
12-Mübadelesi yapılacak olan taşıtlar mübadele tarihine kadar mesai günlerinde 09:00-12:00 ile 13:00-16:00 saatleri arasında Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi ve Havaalanı lojmanları Lojistik Şube Müdürlüğü Emin Paşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzeri Havaalanı Polis Lojmanları içi /VAN adresinde görülebilir.
13-İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdare herhangi bir gerekçe göstermeden mübadeleyi iptal edebilir.

EK-1

1 MUHTELİF DEMİRBAŞ MALZEMESİ 594 KALEM YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
2 DEMİR MALZEME 71.500 KG YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
3 KONTENYER 5 Adet YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
4 HİZMET OTOLARINDAN ÇIKAN YEDEK PARÇA 34.000 KG YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
5 HURDA ALUMİNYUM PLAKA 4.220 KG YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
6 MUHTELİF HURDA DEMİR MALZEME 40.000 KG YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE

MOD. MARKA TİPİ SİLİNDİR HACMİ ADET DURUMU
2007 TOYOTA COROLLA 1598 1 YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
2000 OPEL VECTRA 1598 1 YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
1998 OPEL FRONTERA 2198 1 YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
2013 HYUNDAI İ-20 1395 1 YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
2012 VOLKSWAGEN AMAROK 1968 1 YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
2011 FORD TRANSİT 2402 1 YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
2010 FORD CONNECT 1753 1 YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
1998 OTOYOL OTOBÜS 3908 1 YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
2008 HYUNDAI ACCENT ERA 1598 1 YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
2008 FORD RANGER 2500 1 YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
2007 FORD CONNECT 1753 1 YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
2007 FİAT DOBLO 1248 1 YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
2001 HYUNDAI ACCENT ERA 1 YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
1999 IVECO/OTOYOL KAMYONET 1 YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
1998 IVECO/OTOYOL KAMYONET 1 YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
2005 FİAT DUCATO 2286 1 YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
2005 FİAT DUCATO 2286 1 YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
2004 FORD TRANSİT 2402 1 YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
2009 HYUNDAI ACCENT ERA 1599 1 YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE
2005 RENAULT MEGANE 1598 1 YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR