ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif taşınmazlar satılacak ve kiraya verilecektir

ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860880
Şehir : Manisa / Alaşehir
Yayınlandığı Gazeteler

ALAŞEHİR 5 EYLÜL 11.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ALAŞEHİR 5 EYLÜL 25.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.10.2018 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yenice Mahallesi Beşeylül Caddesi No :30 Alaşehir/MANİSA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İLANI


Manisa İli Alaşehir İlçesinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda Mahallesi, Mevkii, Ada, Parsel, Tapu Alanı, Bina Alanı, Niteliği, Kullanım Şekli, Muhammen Bedeli, Kiralama Süresi, Aylık ve Yıllık Kira Muhammen Bedeli, Toplam Kira Muhammen Bedeli, Geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Yenice Mahallesi Beşeylül Caddesi No :30 Alaşehir/MANİSA adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda encümen huzurunda, satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır.

SATILACAK TAŞINMAZLAR
S. No Mahalle Ada Parsel Taşınmaz Alanı Mekvii Niteliği Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Çakırcaali 108 11 482,20m² Köyiçi Arsa 38.576,00 ₺ 1.157,28 ₺ 03.10.2018 13:30
2 Evrenli 104 7 5.749,91m² Köyiçi Tarla 40.249,37 ₺ 1.207,48 ₺ 03.10.2018 13:35
3 Işıklar 108 1 516,58m² Geribaşı Arsa 23.246,10 ₺ 697,38 ₺ 03.10.2018 13:40
4 İsmailbey 115 8 2.500,59m² Çftlik Mahallesi Arsa 12.502,95 ₺ 375,09 ₺ 03.10.2018 13:45
5 İsmetiye 102 16 321,69m² Köy Civarı Bahçe 1.930,14 ₺ 57,90 ₺ 03.10.2018 13:50
6 Kasaplı 178 9 81.905,44m² Çay Tarla 1.965.730,56 ₺ 58.971,92 ₺ 03.10.2018 13:55
7 Kasaplı 178 12 2.593,21m² Çay Tarla 62.237,04 ₺ 1.867,11 ₺ 03.10.2018 14:00
8 Kasaplı 192 2 511,00m² Karacaoğlu Kocatepe Arsa 22.995,00 ₺ 689,85 ₺ 03.10.2018 14:05
9 Kasaplı 192 3 516,00m² Karacaoğlu Kocatepe Arsa 23.220,00 ₺ 696,60 ₺ 03.10.2018 14:10
10 Killik 174 21 395,00m² Köy İçi Arsa 39.060,35 ₺ 1.171,81 ₺ 03.10.2018 14:15
11 Sarısu 258 11 23,39m² _ Arsa 8.186,50 ₺ 245,60 ₺ 03.10.2018 14:20
12 Tepeköy 101 8 441,33m² Arsa 22.066,50 ₺ 662,00 ₺ 03.10.2018 14:25
13 Tepeköy 195 21 560,00m² Selcealtı Arsa 140.000,00 ₺ 4.200,00 ₺ 03.10.2018 14:30
14 Tepeköy - 1853 550,00m² Köyiçi Arsa 33.000,00 ₺ 990,00 ₺ 03.10.2018 14:35
15 Tepeköy - 1854 561,00m² Köyiçi Arsa 33.660,00 ₺ 1.009,80 ₺ 03.10.2018 14:40
16 Yeşilyurt 318 5 304,00m² Asar Arsa 30.400,00 ₺ 912,00 ₺ 03.10.2018 14:45
17 Yeşilyurt 320 9 366,00m² Köy İçi Arsa 38.430,00 ₺ 1.152,90 ₺ 03.10.2018 14:50
18 Yeşilyurt 360 8 5.000,00m² Koca Orman Arsa 500.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ 03.10.2018 14:55
KİRALANACAK TAŞINMAZLAR
S. No Mahalle Ada Parsel Taşınmaz Alanı Kiralanan Alan Kullanım Şekli Kira Süresi (Yıl) Aylık Kira Muhammen Bedeli+KDV 3 Yıllık Muhammen Bedeli+KDV Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Ilgın 107 4 935,84m² 95,00m² Kahvehane 3 300,00 ₺ 10.800,00 ₺ 1.500,00 ₺ 03.10.2018 15:00
2 Kavaklıdere 35 1 6.110,00m² 48,00m² 02 Nolu Dükkan 3 110,00 ₺ 3.960,00 ₺ 118,80 ₺ 03.10.2018 15:05
3 Kavaklıdere 268 1 2.472,54m² 777,00m² Çok Amaçlı Salon 3 500,00 ₺ 18.000,00 ₺ 540,00 ₺ 03.10.2018 15:10
4 Kemaliye 144 4 354,00m² 16,00m² 02 Nolu Dükkan 3 200,00 ₺ 7.200,00 ₺ 216,00 ₺ 03.10.2018 15:15
5 Kemaliye 302 4 3.548,71m² 30,00m² 04 Nolu Dükkan 3 210,00 ₺ 7.560,00 ₺ 226,80 ₺ 03.10.2018 15:20
6 Soğuksu 321 6 956,21m² 37,00m² 12 Nolu Dükkan 3 800,00 ₺ 28.800,00 ₺ 864,00 ₺ 03.10.2018 15:25
7 Soğuksu 324 9 801,70m² 6,00m² 02 Nolu Dükkan 3 200,00 ₺ 7.200,00 ₺ 216,00 ₺ 03.10.2018 15:30
8 Uluderbent 140 1 1.804,00m² 40,00m² 3 Nolu Sanayi Dükkan 3 350,00 ₺ 12.600,00 ₺ 378,00 ₺ 03.10.2018 15:35
9 Uluderbent 140 1 1.804,00m² 40,00m² 5 Nolu Sanayi Dükkan 3 350,00 ₺ 12.600,00 ₺ 378,00 ₺ 03.10.2018 15:40
10 Uluderbent - - 1.250,00m² 400,00m² İşyeri 3 400,00 ₺ 14.400,00 ₺ 432,00 ₺ 03.10.2018 15:45
11 Yenimahalle - - - 20,00m² Büfe 3 100,00 ₺ 3.600,00 ₺ 108,00 ₺ 03.10.2018 15:50
KİRALANACAK KANTARLAR
S. No Mahalle Ada Parsel Taşınmaz Alanı Kullanım Durumu Kira Süresi (Yıl) Yıllık Kira Muhammen Bedeli+KDV 3 Yıllık Muhammen Bedeli+KDV Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Kemaliye 302 4 3.548,71m² 12.00m² idari binalı 50 tonluk kantar 3 13.080,00 ₺ 39.240,00 ₺ 1.177,20 ₺ 03.10.2018 15:55
2 Yeşilyurt - 3995 3.486,00m² 12.00m² idari binalı 60 tonluk kantar 3 15.600,00 ₺ 46.800,00 ₺ 1.404,00 ₺ 03.10.2018 16:00

İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak,
Taliplilerden İstenecek Belgeler;

  1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermek;
  2. Nüfus cüzdan fotokopisi
  3. Geçici Teminatın yatırıldığı ve şartnamenin satın alındığına dair belge,(makbuzu)
  4. Noter tasdikli imza sirküsü

a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,
b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,

  1. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)
b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,

  1. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
  2. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4. ve 5. maddelerinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi, şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri zorunludur.
  3. Kiraya verilecek ve satışı yapılacak taşınmazın gezildiği, görüldüğüne dair yer görme belgesi sunmak.
  4. Belediyeye borcu olmadığına ait belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),
  5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname

2886 sayılı kanunda açıklanan biçimde; Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.
Geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri içerisinde Alaşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 30,00₺ karşılığında temin edilebilir.
Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
Taliplilerin ihale günü saat 12:00’a kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR