SULTANDAĞI BELEDİYE BŞK.

Muhtelif markalarda kamyon satışı yapılacaktır (çoklu satış)

SULTANDAĞI BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910275
Şehir : Afyonkarahisar
Yayınlandığı Gazeteler

SULTANDAĞI HABER ANADOLU 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çavuş  Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı No : 27 Sultandağı/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Sultandağı Belediyesi  Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SULTANDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Belediyemiz araç parkında kayıtlı aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka nosu, muhammen bedeli, KDV oranı ve iştirak için aranan teminat miktarı yazılı olan araç belirtilen yer, gün ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık ihale usulü (artırma) yoluyla satışa çıkarılmıştır.


Aracın Plakası

Cinsi

Markası
Tipi

Modeli
Muhammen Bedeli
TL.
Teminat Miktarı
Teklif Miktarının
% 5’i
03 DD 470 KAMYON BEDFORD 1977 2.500,00 TL 125,00 TL
03 PL 430 FORD TRANSİT-D 4.500,00TL 225,00 TL
03 KH 893 KAMYON DODGE 1996 3.000,00TL 150,00 TL


1- İhalenin Yeri , Günü ve Saati : İhale, Belediye Encümenince 14/12/2018 günü saat 14.00 de Çavuş Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı No : 27 Sultandağı/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Sultandağı Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacaktır .

2- SATIŞ ŞARTLARI VE USULÜ

a) Aracın Satışı: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık ihale usulü (artırma) yoluyla satışa çıkarılmıştır.
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları ihaleye katılamayacaklardır.
c) Telgraf, faks ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
d) İhaleye katılacaklardan aşağıda belirtilen belgeler istenir.
a. Tebligat için adres beyanı
b. Nüfus cüzdanı örneği
c. Vekâleten girecekler için vekâletname (noter onaylı)
d. Şirket olarak katılacaklar için ;
d-1 Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)
d-2 Ticaret odası sicil kaydı
d-3 İmza Sirküleri (noter onaylı)
d-4 Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
f. Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi.
g. Geçici teminat makbuzu.
h. Şartname alındı makbuzu.
i. Belediyemize borcu olmadığına dair belge.
3-2886 sayılı kanun ve diğer kanunlar çerçevesinde kamu ihalesinden yasaklı olmayanlar ihaleye katılırlar.
4-Geçici teminat bedeli; ihale teklif tutarının %5’ü olan tutarın 14/12/2018 Cuma günü saat 13.30’ a kadar yatırılmış olması şarttır.
5-İhaleye katılacak tüm isteklilerin yukarıda yazılı maddeleri, bu işe ait ihale şartnamesini ve eklerini, çekincesiz olarak kabul ve taahhüt etmeleri şarttır.
6-Tüm vergi, resim ve harçlar ihaleyi alana aittir.
7-İstekliler; ihaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü Çavuş Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı No : 27 Sultandağı/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Sultandağı Belediyesi Toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
8-İhaleye katılmak isteyenler 100,00-TL şartname bedelini Tahsilat Servisi veznesine Yatırarak ihale şartnamesini Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alabilirler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR