VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BŞK.

Metal hurda satışı yapılacaktır

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860455
Şehir : Samsun / Vezirköprü
Yayınlandığı Gazeteler

YAŞAM 08.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
METAL HURDA (TAHMİNİ 18.000 KG)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.09.2018 15:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
20.09.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Belediyemize ait metal hurda satılacaktır.
2- Bu işe ait şartname Belediyemiz İhale Servisinden ücretsiz temin edilebilir.
3- İhale 20 Ocak 2018 Perşembe günü saat 15.00 de Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır.
4-Satışı yapılacak malzemeler

ARAÇ
TAHMİNİ BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI
1 METAL HURDA
(TAHMİNİ 18.000 KG)
1,10-TL(KG FİYATI)
(KDV den istisna)
595,00-TL

5- İhale onayından sonra tebliğ tarihinden itibaren işe başlanacak, tüm masraflar ( hurdaların kesilmesi, taşınması, temizlenmesi ve yüklenmesi) ihale uhdesinde kalan kişiye ait olmak üzere hurdalar kantarda tartılacak, kantar fişleri karşılığında belirlenen tutardaki ödeme Belediye hesabına yatırılacak, ödemesi yapılan kısım teslim edilecektir. İhale tebliğ tarihinden itibaren satışa konu malzemeler en geç 15 takvim günü içinde bulunduğu yerden teslim alınacaktır.

6- İsteklilerin:
Kanuni ikametgahı olması, tebligat için adres göstermesi, istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, geçici teminat verilmesi, isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler.) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınacak olan borcu yoktur belgesi alması zorunludur.

7-İhaleye iştirak edeceklerin 20.09.2018 Perşembe günü saat 15.00’e kadar geçici teminatlarını yatırmaları gerekmektedir.

İlanen duyurulur.07.09.2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR