BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Hurda malzeme satışı yapılacaktır

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
metal hurda, alüminyum hurda, elektronik hurda, çelik mutfak malzemesi, 1 adet kalorifer kazanı, 1 adet LPG tankı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.07.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü (İzmir yolu 21. km. Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü / BURSA) Rektörlük Mediko Sosyal Binası ihale toplantı odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
HURDALIK ALANDA BULUNAN MUHTELİF MİKTAR VE ÇEŞİT HURDA İLE İZNİK MYO’DAKİ KALORİFER KAZANI VE YENİŞEHİR MYO’DAKİ LPG TANKININ MAHALLERİNDE DE-MONTAJI SONRASI SATILMASI İŞİ

Üniversitemiz Görükle Kampüsü Hurdalık alanda bulunan ve aşağıda tahmini miktarları gösterilen
muhtelif hurda ile Yenişehir MYO’da bulunan LPG Tankı ve İznik MYO’da bulunan kalorifer kazanı demonte edilerek satılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince açık teklif usulu ile yapılacaktır.

Sıra No Bulunduğu Yer Cinsi Tahmini İhale Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale
Tarihi Saati
1 Uludağ Üniversitesi Görükle Kampusü Görükle kampüsü hurdalık alanda bulunan ekli listede vasıf ve miktarları gösterilen muhtelif hurda malzemeler ile İznik MYO’daki 1 adet kalorifer kazanı ve Yenişehir MYO’daki 1 adet LPG tankı ekli teknik şartname gereği mahallinde yüklenicisi tarafından de montajı yapılarak toplam hurda malzeme vasfına göre ayrı ayrı olarak kantarda boş dolu yapılarak tartılmak sureti ile tahmini bedel fiyatları üzerinden satılması işi Tahmini 120.000 Kg Metal Hurda + 20.000 kg Alüminyum Hurda + 15.000 kg Elektronik Hurda 5.000 Kg Çelik Mutfak Malzemesi + Kalorifer kazanı ve LPG Tankı 1.860 kg karşılığı toplamda
254.395,00.-TL
7.650,00-TL. 18.07.2018 11:00

  1. Yukarıda belirtilen satış ihalesi 2886 sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile belirtilen gün ve saat de Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü (İzmir yolu 21. km. Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü / BURSA) Rektörlük Mediko Sosyal Binası ihale toplantı odasında toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır.

  1. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin:


a) Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel Kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d) Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi,
e) Dokümanın alındığına dair makbuz,
f) Özel Hukuk Tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlarda ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri Mesleki Kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri şarttır.


  1. Satışı yapılacak Muhtelif vasıf ve miktarlarda Hurda mesai saatleri içinde bulunduğu yerde İdare yetkililerinin nezaretinde görülebilir.

  1. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebileceği gibi, U.Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na veya Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Halk Bankası Bursa Uludağ Üniversitesi Şubesindeki TR26 0001 2001 3290 0006 0000 02 nolu hesabına 250,00-TL. yatırılarak, makbuz karşılığında doküman temin edilebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı Resmi Mühürlü İhale dokumanı almak zorundadır.

  1. Teklifler, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale tarihi ve saatinden önce Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu tutulamaz.

  1. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  1. Satışlara ilişkin vergi, resim ve harç ayrıca tahsil edilecektir.

  1. İhalelere ilişkin ilan http://idarimali.uludag.edu.tr/ sayfası duyurular bölümünde görülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR