MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Geri dönüşümlü malzemelerin satışı yapılacaktır

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891589
Şehir : Tekirdağ / Malkara
Yayınlandığı Gazeteler

SAYGIN MALKARA 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SAYGIN MALKARA 12.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA VE AYIRMA TESİSİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2018 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA VE AYIRMA TESİSİ’NDEN AYRIŞTIRMA SONUCU ÇIKAN ATIK GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MALZEMELERİN SATIŞ İLANI


1- Mülkiyeti Belediyemize ait 5 grup ambalaj atığı geri dönüşümlü malzeme, 2886 sayılı kanunun 36.ncı maddesine göre kısmi kapalı teklif usulü (arttırma) ile satılacaktır.
2- İhaleler tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Belediye binasındaki Meclis odasında yapılacaktır.
3- Geçici Teminat Bedeli muhammen bedelin %3' ü kadardır.
4- Ambalaj atıkları ve diğer geri dönüşümlü malzemelerin özellikleri aşağıdadır:

Sıra No Atık Geri Dönüşüm Malzemesinin Cinsi TONAJ
(TON)
(YAKLAŞIK)
Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat
(TL)
İhale Tarihi İhale Saati
1 Kağıt-Karton 200 725,00 TL/TON 4.350,00 TL 21.11.2018 14:00
2 Plastik(PET) 30 2.200,00 TL/TON 1.980,00 TL 21.11.2018 14:30
3 Plastik(PP) 50 800,00 TL/TON 1.200,00 TL 21.11.2018 15:00
4 Plastik(PE) 15 1.000 TL/TON 450,00 TL 21.11.2018 15:30
5 Metal-Teneke 80 700 TL/TON 1.680,00 TL 21.11.2018 16:006- İhaleye iştirak edeceklerin aşağıdaki belgeler ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne son başvuru tarihi olan 21.11.2018 Günü saat 12:00’ye kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

 1. Gerçek Kişiler:

 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi
 2. Nüfus Kayıt Örneği veya Nüfus Cüzdan Kimlik Fotokopisi
 3. Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
 4. Teklif Mektubu
 5. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
 6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi(İmza beyannamesi, (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza beyannamesi)
 7. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 8. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri. Faaliyetinin ihale konusuna uygun olduğunu gösterir belge
 9. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. (1- 2- 3- 4- 6- 7- 8- 10. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.)
 10. Malkara Belediyesi’nden ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış “borcu yoktur belgesi”
 11. Geri dönüşüm faaliyetine ilişkin Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya faaliyet gösterilen sektörle ilgili yetki belgelerinin aslı gibidir dokümanı (noter tasdikli olacak)
 12. Şartname alındığına dair makbuz

 1. Tüzel Kişiler :

 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı
 2. Teklif Mektubu
 3. Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
 4. Şartname alındığına dair makbuz
 5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noter tasdikli imza sirküleri
 6. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri. Faaliyetinin ihale konusu işe uygun olduğunu gösterir belge
 7. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu
 8. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.( 1- 2- 3- 5- 6- 8- 9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.)
 9. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği
 10. Malkara Belediyesi’nden ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış şirket ve şirket ortaklarının “borcu yoktur belgesi”
 11. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği
 12. Geri dönüşüm faaliyetine ilişkin Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya faaliyet gösterilen sektörle ilgili yetki belgelerinin aslı gibidir dokümanı (noter tasdikli olacak)


İLAN OLUNUR.

Ulaş YURDAKUL
Malkara Belediye Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR