HİSAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik ömrünü doldurmuş, hurda araçlar ve balyalı atık kağıt satılacaktır

HİSAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887747
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 12.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ZAFER 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milli Emlak  Dairesi Başkanlığı İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİSAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI

A) EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ VE HURDA ARAÇLAR
SIRA NO DOSYA NO PLAKA NO CİNSİ MARKA TİPİ MODELİ TAHMİNİ BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT TL İHALE TARİHİ İHALE SAATİ BULUNDUĞU YER
1 2017/426 34 ULT 33 Minibüs Peugeot J9 1996 1.000,00 300,00 20.11.2018 10:00 Etimesgut Şaşmaz Bayrak Otoparkı
2 2017/925 06 RND 03 Minibüs Ford Transit LCY Uzun Şasi 1994 3.500,00 1.050,00 20.11.2018 10:10 Susuzköy Depo İdare Amirliği
3 2018/648 06 BB 8318 Otobüs Volkswagen LT46 4,6 T2 8TDİ 2005 20.000,00 6.000,00 20.11.2018 10:20 Susuzköy Depo İdare Amirliği
4 2018/730 06 TP 723 Otomobil Opel Vectra 1,6 GL/AC 1996 11.000,00 3.300,00 20.11.2018 10:30 Susuzköy Depo İdare Amirliği
5 2018/253 06 BE 6265 Minibüs (Kapalı Kasa) Ford Transit 2007 12.000,00 3.600,00 20.11.2018 10:40 Susuzköy Depo İdare Amirliği
6 2017/1080 06 HRG 78 Otomobil Ford Escort CLX 1,6 İ 1999 9.000,00 2.700,00 20.11.2018 10:50 Susuzköy Depo İdare Amirliği
7 2018/687 06 LIH 38 R.oto Renault Kangoo 1,4 RTE A.C. 2001 11.000,00 3.300,00 20.11.2018 11:00 Susuzköy Depo İdare Amirliği
8 2018/593 06 YCH 50 Otomobil Renault 12 TSW 1996 8.000,00 2.400,00 20.11.2018 11:10 Susuzköy Depo İdare Amirliği
9 2018/686 06 D 4859 Otobüs Mercedes-Benz O302 1985 8.000,00 2.400,00 20.11.2018 11:20 Susuzköy Depo İdare Amirliği
10 2018/289 07 SJ 752 Kamyonet (Kapalı Kasa) Hyundai Starex 2,5 CRDi 2007 9.000,00 2.700,00 20.11.2018 11:30 Kazan Sümerler Otoparkı
11 2018/731 06 MLG 33 Otomobil Ford Focus 4 KP SD.2,0 2001 20.000,00 6.000,00 20.11.2018 11:40 Susuzköy Depo İdare Amirliği
12 2018/592 06 MCZ 27 Minibüs Ford LCY Uzun Şasi 1993 6.000,00 1.800,00 20.11.2018 11:50 Susuzköy Depo İdare Amirliği
13 2018/741 44 FU 188 Otomobil Nissan Primera 1,6 GX 4D MT 1998 12.000,00 3.600,00 20.11.2018 13:30 Susuzköy Depo İdare Amirliği
14 2010/27 06 BY 4529 Otomobil Fiat Albea 2005 10.000,00 3.000,00 20.11.2018 13:40 Susuzköy Depo İdare Amirliği
15 2018/732 06 LM 159 Otomobil Tofaş-Fiat 131 Kartal 1,6İE 2000 10.000,00 3.000,00 20.11.2018 13:50 Susuzköy Depo İdare Amirliği
16 2018/738 06 BF 5740 Özel Amaçlı (Ambulans) Fiat Ducato 2,8 JTD MAXİ VAN 2007 10.000,00 3.000,00 20.11.2018 14:00 Susuzköy Depo İdare Amirliği
17 2018/739 06 KHK 42 Otomobil Opel Vectra 2,0 İ GLS AC 1998 12.000,00 3.600,00 20.11.2018 14:10 Susuzköy Depo İdare Amirliği
18 2018/740 06 AH 9832 Otomobil Ford Escort CL 1,6 N/B 1998 8.000,00 2.400,00 20.11.2018 14:20 Susuzköy Depo İdare Amirliği
19 2017/363 06 FN 5814 Otomobil Ford Yeni Mondeo CD391 STYLE 4D 2,0 TDCİ 2015 10.000,00 + (59.601,58 TL ÖTV alınacaktır.) 3.000,00 20.11.2018 14:30 Susuzköy Depo İdare Amirliği
20 2016/174 06 GG 463 Otobüs (HURDA- Trafiğe Çıkmaz) Peugeot J9 1997 1.000,00 3.000,00 20.11.2018 14:40 Batıkent Atestaş Otoparkı
B) DİĞER TAŞINIR MAL
SIRA NO DOSYA NO CİNSİ MİKTARI TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ BULUNDUĞU YER
1 2018/782 Balyalı Atık Kağıt 2000 TON 1.100.000,00 330.000,00 20.11.2018 14:50 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Ergazi Tesisleri Yeninahalle/ANKARA
1) Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınır malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedeller üzerinden Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda Hisar Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. ( Milli Emlak Dairesi Başkanığı Hisar Emlak Müdürlüğü-Mithatpaşa Cad. No:3 Sağlık Bakanlığı Eski Kampüsü )
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat yatırmaları (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen, teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini (fotokopi) vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3) İhalelere ait dosya ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğü Tasfiye Servisinde görülebilir. Satışa konu taşınır mallar ilanda bulunduğu belirtilen yerlerde görülebilir.
4) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek geçikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
5)- İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınır malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez. Tescille ilgili hertürlü masraflar alıcıya aittir.
6)-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7)-Listenin A bölümü 20. sırasında bulunan hurda araç Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre tekrar trafik tescil işlemi yapılamaz. Söz konusu araç onarımla yenilense bile tescil edilemez.
8)- İlanın (A) bölümünün 19. sırasında bulunan aracın ihale sonucunda gerçekleşecek olan ihale satış bedeline ilave olarak 59.601,58 TL ÖTV ile ihale satış bedeli ve ÖTV bedelinin toplamı üzerinden %1 oranında KDV alınacaktır.
9)-İlanda bulunan taşınırların satış bedelleri üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca Katma Değer Vergisi alınacaktır. (A Bölümü 20. sıradaki araç ve B Bölümündeki Hurda Kağıt Hariç)
10)- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.
İrtibat: Hisar Emlak Müdürlüğü ;Mithatpaşa Cad. Sağlık Bakanlığı Kampüsü C Blok 6. Kat Sıhhıye- Çankaya/ANKARA Tel: 0 312 311 25 96 /Dahili Numara: 2011 İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR