SARIKAMIŞ BELEDİYE BŞK.

Arsa ve işyeri satışı yapılacaktır

SARIKAMIŞ BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860624
Şehir : Kars
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 12.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.09.2018 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SARIKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

6 ADET TAŞINMAZ SATIŞI İLANI


1- Mülkiyeti Belediyemize ait Kars İli Sarıkamış İlçesi İnönü Mahallesi Hançerli Mevkii, Erenler Mahallesi mevkiinde yer alan aşağıda nitelikleri belirtilen 3 adet arsa ve 3 adet işyeri niteliğindeki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile satışı yapılacaktır.

2-Satışı yapılacak Taşınmazlar:

MAHALLE MEVKİ PAFTA ADA PARSEL MİKTARI İMAR DURUMU Bağ.Böl.No NİTELİK MUH.BEDELİ
1.İnönü Hançerli 18d-2a 421 11 7.979,00 m2 Turizm Tesisi Alanı ---- Arsa 1.356.430,00 TL
2.İnönü Hançerli 18d-2b 431 8 7.274,00 m2 Turizm Tesisi Alanı ---- Arsa 1.236.580,00 TL
3.İnönü Hançerli 18d-2b 431 8 4.240,00 m2 Turizm Tesisi Alanı ---- Arsa 720.800,00 TL
4.Erenler Cum.Cad. 20 105 16 15,55 m2 Ticaret 28 İşyeri 62.200,00 TL
5.Erenler Cum.Cad. 20 105 16 15,18 m2 Ticaret 32 İşyeri 60.720,00 TL
6.Erenler Cum.Cad. 20 105 16 19,19 m2 Ticaret 34 İşyeri 76.760,00 TL


3-Söz konusu taşınmazların satış ihalesi 27.09.2018 Perşembe günü saat 14:00 da yapılacaktır.
4-İhaleye iştirak edecekler lüzumlu olan teminatları ile şartnamede istenilen diğer belgeleri ibraz etmeleri şarttır.
5-Bahse konu taşınmazlara ait ihale şartnamesi mesai saatleri dahilinde Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir ve 100 TL bedelle satın alınabilir.
6-Söz konusu taşınmazlar peşin satılacaktır. Yatırılması gereken geçici teminat miktarı muhammen bedelin % 3 ü kadardır. Satılan taşınmazın toplam teklif edilen bedelinin KDV hariç % 50 si ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde peşin tahsil edilecektir. Geri kalan % 50 si ihale tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tahsil edilecektir. Tüm vergi ve harçlar alıcıya aittir.
7-İhaleye katılmak isteyenlerin ;
a)Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu, ikametgah belgesi, tebligat adresi, şartnameyi satın aldıklarına dair makbuz, nüfus cüzdan örneği, noter tasdikli imza beyannamesi.
b)Tüzel kişilik olmaları halinde kanıtlayıcı belgeleri, noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini Ticaret ve/veya sanayi odası Belgesi veya Meslek Odası kaydını vermeleri gerekmektedir
8-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-İstekliler istenen evraklar ile birlikte şahsen müracaat edeceklerdir

SARIKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR