BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satışı yapılacaktır (çoklu satış)

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bolu Belediyesine ait taşınmazlar Bolu Belediye Başkanlığınca Belediyemiz İhale Salonunda ihale ile satılacaktır.
İşin Yapılacağı Yer
:
Bolu/Merkez
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası ihale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ON ADET TAŞINMAZ SATIŞ İŞİNE AİT
İHALE İLANI

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki Listede belirtilen Taşınmazların; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/c maddesi uyarınca Açık teklif usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır.

Sıra No

MAHALLE

ADA

PARSEL

TERK EDİLECEK ALAN (m2)

ALANI
(m2)
MUHAMMEN BEDEL (KDV Hariç)
GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE GÜN
VE SAATİ
1
Alpağutbey
Mah.


0


1104


8m2


451

271.000,00TL


8.200,00TL
25.09.2018
Saat:14:00
2 Alpağutbey Mah.
2433

5

YOK

696
418.000,00TL
12.600,00
TL
25.09.2018
Saat:14:02
3 Aşağısoku Mah.
1343

1

YOK

2189
1.755,000.00TL
52.700,00
TL
25.09.2018
Saat:14:04
4
Çıkınlar Mah.

1716

8

YOK

398
160.000,00TL
5.000,00TL
25.09.2018
Saat:14:06
5 İhsaniye Mah.
319

8

YOK

378
945.000,00TL
28.400,00
TL
25.09.2018
Saat:14:08
6 İhsaniye Mah.
319

9

YOK

387
968.000,00TL
29.100,00
TL
25.09.2018
Saat:14:10
7 Karaçayır Mah
205

94

YOK

1020
816.000,00TL
24.500,00
TL
25.09.2018
Saat:14:12
8 .Paşaköy Mah.
0

5241

7m2

412
206.000,00TL
6.200,00TL
25.09.2018
Saat:14:14
9 .Paşaköy Mah.
2138

6

8m2

479
240.000,00TL
7.200,00TL
25.09.2018
Saat:14:16
10 Salıbeyler Mah.
0

856

YOK

1211,6
606.000,00TL
18.200,00
TL
25.09.2018
Saat:14:18

 1. Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı belirtilen Bolu Belediyesine ait taşınmazlar Bolu Belediye Başkanlığınca Belediyemiz İhale Salonunda ihale ile satılacaktır.
 2. İhale 25.09.2018 Salı günü saat 14:00 ve Müteakiben Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası ihale Salonunda yapılacaktır.
 1. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 (ikiyüzellilira) TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi www.bolu.bel.tr adresinden bedelsiz olarak görebilir.
 2. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
  1. Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi.
  2. Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.
  3. Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü (noter tasdikli)
  4. Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir.
  5. Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
  6. İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu.
  7. 250,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu.
  8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.
  9. Taşınmaz Mal satış şartnamesi ( şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.)
 3. İstekliler dosyalarını ihale günü saat 13:30’a kadar Bolu Belediyesi Mali Hizmetler müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 4. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR