GÖKÇEADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satışı yapılacaktır (çoklu satış)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00821051
Şehir : Çanakkale / Gökçeada
Yayınlandığı Gazeteler

ÇANAKKALE OLAY 13.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çınarlı Mahallesi Aydıncık Mevki 189 ada 46 ve 47 nolu parselde bulunan iki adet arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.06.2018 14:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gökçeada Belediyesi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
GÖKÇEADA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1-Mülkiyeti Belediyemize ait nitelikleri aşağıda belirtilmiş olan Çınarlı Mahallesi Aydıncık Mevki 189 ada 46 ve 47 nolu parselde bulunan iki adet arsa; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince 27.06.2018 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde açık teklif arttırma usulü ile satılacaktır.
2-

ADA PARSEL M2 ve CİNSİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİİNAT NİTELİKLERİ SAAT
189 ada 47 parsel 6.334,38m2’lik arsa 791.797,50 TL+KDV 23.753,92 TL Günü Birlik Tesis Alanı 14.15
189 ada 46 parsel 3.157,70m2’lik arsa 947.316,00 TL+KDV 28.419,48 TL Turizm Tesis Alanı 14.30

3- Arsa satışlarının muhammen bedelleri yukarıda belirtilmiş olup muhammen bedel üzerinden %3 geçici teminat, İhale bedeli üzerinden ayrıca % 6 oranında kesin teminat alınır.
4- İhale dosya bedeli 100,00 TL dir.
5-İstekliler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5.maddesi gereğince istenilen belgeleri vermek zorundadır.
6-İhaleye girebilmek için isteklilerden istenecek belgeler;
İstenen belgeler
-Nüfuz cüzdan fotokopisi -
-Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
-Türkiye de tebligat için adres göstermek,
-Geçici teminatı yatırmış olmak,
-İhale Dosya bedelini yatırmış olmak,
-İstekliler adına vekâleten iştirak edilmesi halinde, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri -Gerçek, tüzel veya ortak girişimcilerin ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge Gerçek, tüzel veya ortak girişimcilerin noter tasdikli imza sirküleri,
-Ortak girişimci olması halinde, ortak girişimci beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi.
-Tüzel kişilik ise, yönetim kurulu kararı ve yetki belgesi.
-Ticari ikametgâh belgesi.
7-İhale şartnamesi satılacak yerin çaplı krokisi ve imar durumu mesai saatleri içinde Belediyemiz
Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.
8- İhaleye katılmak isteyenler dilekçe ile beraber istenen belgeleri ihale saatine kadar komisyona verebilirler.
9- 03.07.2008 tarih ve 5782 Sayılı Kanunun ikinci maddesiyle değişik 22.12.1934 tarih ve 2644 Sayılı Kanunun 36.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler ihaleye giremezler.
10- İhaleyi alan; ihale onayının tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içinde ihale kesin teminatını, ihale kesin teminatı yatırdıktan 7 iş günü içinde de ihale bedelinin %50’sini peşin, kalan %50’sini 2 ay içerisinde 2 eşit taksitte ödeyecektir. Tapu devir işlemleri paranın tamamı ödendikten sonra yapılacaktır. Devir işlemlerine ait tüm masraflar alıcıya aittir.


İlan olunur.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR