KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa karşılığı ilkokul binası yaptırılacaktır

KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00828892
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 10.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MEB 2014-24 İO PROJE NUMARALI 24 DERSLİKLİ İLKOKUL BİNASI PROJE
İşin Yapılacağı Yer
:
Eryaman / Etimesgut
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.08.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve İhale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Defterdarlığında (Giriş Kat İhale Salonu)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ İLANI

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo:1)

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

İMAR DURUMU

UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ

ANKARA

ETİMESGUT

ERYAMAN

18682

1

14.001,00

TARLA

İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANI

MEB 2014-24 İO PROJE NUMARALI 24 DERSLİKLİ İLKOKUL BİNASI
PROJE BEDELİ (%10 Çevre Düzenlemesi KDV Dahil) 9.296.405,80 TL

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR (Tablo : 2)

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

İMAR DURUMU

TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ (TL)

ANKARA

ÇANKAYA

ALACAATLI

44446

2

3.159,32

ARSA

TİCARİ REKREASYON ALANI

947.800,00

ANKARA

KAHRAMANKAZAN

SARAY

3277

5

10.697,00

ARSA

SANAYİ VE DEPOLAMA ALANI

4.011.400,00

ANKARA

PURSAKLAR

SİRKELİ

494

1

5.337,00

ARSA

KONUT ALANI

453.650,00

ANKARA

PURSAKLAR

SİRKELİ

494

2

5.998,00

ARSA

KONUT ALANI

509.850,00

ANKARA

PURSAKLAR

SARAY

98331

1

4.800,00

ARSA

KONUT ALANI

3.360.000,00

1- Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 14/08/2018 tarihinde saat 14:00 Ankara Defterdarlığında (Giriş Kat İhale Salonu) toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.
2- Tablo 2 de belirtilen taşınmazların tahmini bedeli olan toplam 9.300.000,00 TL üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu oluşan bedel ile 9.296.405,80 TL inşaat maliyeti arasında Hazine lehine oluşan fark bedel Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini müteakip sözleşme düzenlenecektir.
3- Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 360 (üçyüzaltmış) gündür.
4- Devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemlemleri, okul binalarının yapım işlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabullerin yapılmasından sonra gerçekleştirilecektir. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin geçici kabulden önce yapılmasının talep edilmesi halinde, 9.300.000,00 TL bedelli kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesi şartıyla yükleniciye devri yapılabilecektir.
5- Geçici teminat bedeli 1.860.000,00 TL dir. (birmilyonsekizyüzaltmışbin TL)
6- İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (beşyüz TL)
7- İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
8- Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) İhale konusu işe ilişkin idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b) Geçici teminat olan 1.860.000,00 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) ,
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d) Tebligat için Türkiyede adres beyanı,
e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

*Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
*İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
*İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.ankaradefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir. İLAN olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR