POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

45 adet arsa, tarla, kerpiç ev ve kerpiç mesken satılacaktır

POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891251
Şehir : Ankara / Polatlı
Yayınlandığı Gazeteler

POLATLI POSTASI 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
POLATLI POSTASI 15.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
45 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma Usulü ile satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.11.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Polatlı Belediyesi (Adnan Menderes Caddesi No:20 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
POLATLI BELEDIYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

S.no Mahallesi İmar Durumu Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü M2 Birim Fiyatı Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL)
1 Babayakup E:0,20 Yençok:6,50 Konut Parseli Arsa 140332 1 1.074,20 18,00 19.335,60 600,00
2 Babayakup E:0,20 Yençok:6,50 Konut Parseli Arsa 140333 7 1.078,49 18,00 19.412,82 600,00
3 Babayakup E:0,20 Yençok:6,50 Konut Parseli Arsa 140335 17 1.011,89 18,00 18.214,02 600,00
4 Beşköprü Arsa 1186 826,00 6,00 4.956,00 150,00
5 Beşköprü Arsa 1187 830,00 6,00 4.980,00 150,00
6 Beşköprü Arsa 1188 747,00 6,00 4.482,00 150,00
7 Beylikköprü Arsa 195 1 1.022,91 15,00 15.343,65 500,00
8 Beylikköprü Arsa 196 1 1.465,86 15,00 21.987,90 700,00
9 Beylikköprü Arsa 187 23 489,10 15,00 7.336,50 250,00
10 Beylikköprü Arsa 187 33 201,54 15,00 3.023,10 100,00
11 Gümüşyaka Tarla 110 19 24.391,00 3,00 73.173,00 2.200,00
12 İnler Kerpiç Ev 1652 134,40 6,00 806,40 50,00
13 Kabak arsa 106 2 1.040,00 6,50 6.760,00 250,00
14 Kabak arsa 106 4 892,00 6,50 5.798,00 200,00
15 Macun Arsa 138 2 158,61 15,00 2.379,15 100,00
16 Sarıhalil Arsa 751 503,00 6,50 3.269,50 100,00
17 Sarıhalil Arsa 754 997,00 6,50 6.480,50 200,00
18 Yenice Kerpiç Mesken 2469 85,00 8,00 680,00 50,00
19 Yenimehmetli Tarla 1330 50.000,00 3,00 150.000,00 4.500,00
20 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140311 2 339,00 70,00
00
23.730,00 750,00
21 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140311 3 339,00 70,00 23.730,00 750,00
22 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140311 4 339,00 70,00 23.730,00 750,00
23 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140311 6 339,00 70,00
00
23.730,00 750,00
24 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140311 7 339,00 70,00 23.730,00 750,00
25 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140311 15 339,00 70,00 23.730,00 750,00
26 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140320 10 477,47 70,00
00
33.422,90 1.050,00
27 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140320 14 339,00 70,00 23.730,00 750,00
28 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140320 15 339,00 70,00 23.730,00 750,00
29 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140320 17 339,00 70,00
00
23.730,00 750,00
30 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140312 5 339,00 70,00 23.730,00 750,00
31 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140312 6 339,00 70,00 23.730,00 750,00
32 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140312 7 475,75 70,00
00
33.302,50 1.000,00
33 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140312 8 475,75 70,00 33.302,50 1.000,00
34 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140312 9 339,00 70,00 23.730,00 750,00
35 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140312 10 339,00 70,00 23.730,00 750,00
36 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140312 11 339,00 70,00 23.730,00 750,00
37 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140312 12 339,00 70,00 23.730,00 750,00
38 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140322 7 339,00 70,00
00
23.730,00 750,00
39 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140322 12 472,25 70,00 33.057,50 1.000,00
40 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140322 13 339,00 70,00 23.730,00 750,00
41 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140322 14 339,00 70,00
00
23.730,00 750,00
42 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140322 15 339,00 70,00 23.730,00 750,00
43 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140322 16 339,00 70,00 23.730,00 750,00
44 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140322 17 339,00 70,00 23.730,00 750,00
45 Zafer E= 0,65 Yençok = 10,50 Depolama Alanı Sahası Arsa 140322 18 339,00 70,00 23.730,00 750,00

1-Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda ada parselleri ve yüz ölçümleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma Usulü ile 23.11.2018 Cuma günü saat 15:00 de başlamak üzere satılacalctır.
2-İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Polatlı Belediyesi (Adnan Menderes Caddesi No:20 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
4- Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Adnan Menderes Cad.No:20 Po Iatlı/ANKARA
5-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- ihaleye katılabilmek için;
a) Kanuni ikarnetgâh sahibi olmak(ikametgâh ilmühaberi / yerleşim yeri belgesi / adres beyanı),
b) Nüfus Cüzdanı Sureti (gerçek kişiler için),
c) Geçici Teminat,
d)Şartname ve şartname alındı makbuzu
e) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekâletnarne,
f ) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili esnaf ve sanatkârlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
ı) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.
7- Şartname bedeli 100,00TL
8- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 23.11.2018 Cuma günü saat 15:00' e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR