KARS ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden Taşınmaz Özelleştirilmesi Hakkında İlan

KARS ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153580
Şehir : Kars / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 19.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Erzurum  İli, Pasinler İlçesi, Övenler Mahallesinde  bulunan taşınmaz ve taşınmaz üzerinde bulunan yapılar
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü –Mithatpaşa Cad. No:14 06100 - Yenişehir/ANKARA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNDEN
TAŞINMAZ ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İLAN

Aşağıda detayı yazılı Taşınmaz Şirketimiz tarafından, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki
Kanun Kapsamında “SATIŞ” yöntemi ile özelleştirilecektir.

Satışa Konu Taşınmaz Ada
No
Parsel
No
Yüzölçümü m2 Geçici
Teminat/TL
Şartname
Bedeli / TL (KDV Dahil)
Son Teklif Verme
Tarihi ve Saati
Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Övenler Mahallesinde bulunan taşınmaz ve taşınmaz üzerinde bulunan yapılar 139 9 61.055,09 m² 53.000,- 200,00 21.04.2020 - 14:00


1-İhale birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapılmak suretiyle “PAZARLIK USULÜ’’ ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
2-İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine/ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.
3- İhale Şartnamesi’nin banka dekontu karşılığı elden teslim alınması zorunludur. Banka dekontunda ihaleye teklif verenin ismi/unvanı, ihalenin konusu belirtilecektir (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).
4-İhalenin geçici teminatı yukarıda gösterilmiş olup, geçici teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teminat banka teminat mektubu veya nakit olabilecektir.
5-Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü –Mithatpaşa Cad. No:14 06100 - Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6-Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası üzerinden peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir. İhale bedeli peşin ödenecektir.
7-İhaleye katılmak için öncelikle İhale Şartnamesinin alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ;

  • Mithatpaşa Cad. No:14 06100 - Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz veznesine veya

  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kurumsal Ankara Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün TR64 0001 0017 4537 7119 5850 24 no’lu hesabına KDV dahil 200,- TL yatırılarak ve ihale konusu taşınmazın ismi belirtilerek alınmış olan “Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Övenler Mahallesinde bulunan taşınmaz ihale şartnamesi bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üzerinde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi, ortak girişim grubunun veya ortak girişim grubunun üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında Şirketimiz Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı-Harici Satış ve Pazar Araştırması Müdürlüğünden temin edilebilir.

8-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İhale işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp Şirketimiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
9-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
10-Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harç ve KDV’den muaftır.
11-İhale ile ilgili bilgiler 0 312 458 57 61 nolu telefondan ve www.turkseker.gov.tr adresinden alınabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR