İSTANBUL TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul'da 107 adet taşınmaz ihaleyle satılacaktır

İSTANBUL TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait 9. Etap Değerlendirme Çalışmaları kapsaminda İstanbul il sınırlari içerisinde bulunan 107 adet taşınmazın Teşekküle ait hisseleri satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.05.2019 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TCDD 1.Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonunda
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

Özelleştirme Yüksek Kurulu Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 9.ETAP DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İSTANBUL İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 107 ADET TAŞINMAZIN TEŞEKKÜLÜMÜZE AİT HİSSELERİ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR.

  1. Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait 9. Etap Değerlendirme Çalışmaları kapsaminda İstanbul il sınırlari içerisinde bulunan 107 adet taşınmazın Teşekkülümüze ait hisseleri satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1.Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

  2. TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

  3. İhale dokümanları, TCDD 1.Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 590,00 ( Beş yüz ) TL yatırılarak (Dekontlar İhale öncesi Muhasebe ve Finasman Müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.), üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü Haydarpaşa adresinden temin edilebilir. Doküman bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir.

  4. Geçici teminat bedelleri Madde 3’deki aynı hesap numarasına veya TCDD 1.Bölge Müdürlüğü veznesine ihale ilan adı günü ve saati yazılarak yatırılacaktır.

  5. İhale konusu taşınmazların satışı için geçici teminat miktarları ve ihale tarihleri tabloda belirtilmiştir.T eklifler (Şartnamede belirtildiği şekilde) ihale tarihinde saat 13:00’a kadar Emlak Servis Müdürlüğü’ne elden teslim edilmelidir.

  6. Satışı yapılacak olan hisseli taşınmazların diğer hisselerin sahiplerinin, İhale konusu Teşekkülümüze ait hissesinin üzerinde Şufa (önalım) hakkı bulunmaktadır. İsterse bu hakkı kullanabilecektir.

9. ETAP DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK TAŞINMAZLAR
1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA YER ALAN DEĞERLENDİRİLECEK TAŞINMAZLAR
SIRA NO İLÇE MAHALLE / KÖY ADA NO PARSEL NO TAPU YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HİSSE DEĞERLEN
DİRİLECEK
ALAN (m²)
CİNSİ İMAR DURUMU GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI İHALE TARİHİ
1 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 717 1 4.464,22 28185/446422 281,85 ARSA SANAYİ
ALANI
46.000,00 TL 22.05.2019 saat 13:30:00
2 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 717 3 6.007,05 61424/600705 614,24 ARSA SANAYİ
ALANI
50.000,00 TL 22.05.2019 saat 14:00:00
3 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 717 7 7.025,42 117481/702542 1.174,81 ARSA SANAYİ
ALANI
100.000,00 TL 22.05.2019 saat 14:30:00
4 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 717 8 10.724,88 90107/1072488 901,07 ARSA SANAYİ
ALANI
80.000,00 TL 22.05.2019 saat 15:00:00
5 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 726 4 2.951,42 36885/295142 368,85 ARSA SANAYİ
ALANI
30.000,00 TL 22.05.2019 saat 15:30:00
6 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 726 5 3.152,88 56946/315288 569,46 ARSA SANAYİ
ALANI
50.000,00 TL 23.05.2019 saat 13:30:00
7 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 727 1 10.036,08 149902/1003608 1.499,02 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
150.000,00 TL 23.05.2019 saat 14:00:00
8 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 727 2 4.626,14 71760/462614 717,60 İMALATHANE
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
60.000,00 TL 23.05.2019 saat 14:30:00
9 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 727 5 5.947,75 82568/594775 825,68 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
70.000,00 TL 23.05.2019 saat 15:00:00
10 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 729 8 2.772,67 40363/277267 403,63 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
40.000,00 TL 23.05.2019 saat 15:30:00
11 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 729 11 14.523,34 37649/1452334 376,49 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
40.000,00 TL 24.05.2019 saat 13:30:00
12 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 733 1 4.988,14 85601/498814 856,01 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
70.000,00 TL 24.05.2019 saat 14:00:00
13 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 733 2 2.532,86 46690/253286 466,90 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
40.000,00 TL 24.05.2019 saat 14:30:00
14 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 733 3 2.610,97 42829/261097 428,29 ARSA SANAYİ
ALANI
40.000,00 TL 24.05.2019 saat 15:00:00
15 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 733 4 2.633,92 50646/263392 506,46 ARSA SANAYİ
ALANI
45.000,00 TL 24.05.2019 saat 15:30:00
16 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 734 1 4.780,41 64814/478041 648,14 ARSA SANAYİ
ALANI
60.000,00 TL 27.05.2019 saat 13:30:00
17 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 734 3 2.500,00 43374/250000 433,74 ARSA SANAYİ
ALANI
40.000,00 TL 27.05.2019 saat 14:00:00
18 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 735 1 3.018,82 42100/301882 421,00 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
40.000,00 TL 27.05.2019 saat 14:30:00
19 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 735 9 7.540,63 82765/754063 827,65 ARSA SANAYİ
ALANI
80.000,00 TL 27.05.2019 saat 15:00:00
20 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 735 10 3.312,85 71503/331285 715,03 ARSA SANAYİ
ALANI
70.000,00 TL 27.05.2019 saat 15:30:00
21 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 736 1 4.462,30 23092/446230 230,92 ARSA SANAYİ
ALANI
25.000,00 TL 28.05.2019 saat 13:30:00
22 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 737 2 3.195,15 50967/319515 509,67 ARSA SANAYİ
ALANI
50.000,00 TL 28.05.2019 saat 14:00:00
23 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 740 1 2.500,00 46420/250000 464,20 ARSA SANAYİ
ALANI
40.000,00 TL 28.05.2019 saat 14:30:00
24 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 740 3 5.498,52 101975/549852 1.019,75 ARSA SANAYİ
ALANI
85.000,00 TL 28.05.2019 saat 15:00:00
25 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 740 5 3.014,77 57180/301477 571,80 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
50.000,00 TL 28.05.2019 saat 15:30:00
26 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 746 1 4.699,61 74946/469961 749,46 ARSA SANAYİ
ALANI
80.000,00 TL 26.06.2019 saat 13:30:00
27 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 747 3 2.500,37 40635/250037 406,35 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
40.000,00 TL 26.06.2019 saat 14:00:00
28 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 747 4 2.501,37 40735/250137 407,35 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
40.000,00 TL 26.06.2019 saat 14:30:00
29 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 747 5 2.797,52 45473/279752 454,73 İMALATHANE
VE ARSASI
SANAYİ
ALANI
40.000,00 TL 26.06.2019 saat 15:00:00
30 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 747 6 2.500,48 40646/250048 406,46 İMALATHANE
VE ARSASI
SANAYİ
ALANI
40.000,00 TL 26.06.2019 saat 15:30:00
31 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 747 7 2.537,51 39658/253751 396,58 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
40.000,00 TL 27.06.2019 saat 13:30:00
32 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 750 1 4.295,16 57530/429516 575,30 İMALATHANE
VE TARLA
SANAYİ
ALANI
50.000,00 TL 27.06.2019 saat 14:00:00
33 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 750 2 2.571,48 47440/257148 474,40 İMALATHANE
DEPO
VE ARSASI
SANAYİ
ALANI
40.000,00 TL 27.06.2019 saat 14:30:00
34 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 753 1 4.792,88 153011/479288 1.530,11 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
125.000,00 TL 27.06.2019 saat 15:00:00
35 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 753 2 3.194,31 62104/319431 621,04 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
50.000,00 TL 27.06.2019 saat 15:30:00
36 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 753 3 3.112,06 65523/311206 655,23 ARSA SANAYİ
ALANI
60.000,00 TL 28.06.2019 saat 13:30:00
37 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 754 4 9.204,47 107215/920447 1.072,15 İMALATHANE
VE ARSASI
SANAYİ
ALANI
100.000,00 TL 28.06.2019 saat 14:00:00
38 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 757 1 13.664,62 33099/1366462 330,99 ARSA SANAYİ
ALANI
45.000,00 TL 28.06.2019 saat 14:30:00
39 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 757 3 11.484,08 131759/1148408 1.317,59 İMALATHANE
VE ARSASI
SANAYİ
ALANI
125.000,00 TL 28.06.2019 saat 15:00:00
40 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 758 10 4.706,37 50041/470637 500,41 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
45.000,00 TL 28.06.2019 saat 15:30:00
41 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 760 2 5.934,04 111414/593404 1.114,14 AVLULU
İDARE BİNASI
VE FABRİKA
SANAYİ
ALANI
100.000,00 TL 01.07.2019 saat 13:30:00
42 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 760 4 5.096,81 60322/509681 603,22 ARSA SANAYİ
ALANI
50.000,00 TL 01.07.2019 saat 14:00:00
43 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 760 7 9.509,66 143048/950966 1.430,48 ARSA SANAYİ
ALANI
120.000,00 TL 01.07.2019 saat 14:30:00
44 ARNAVUTKÖY HADIMKÖY 762 1 2.325,23 46157/232523 461,57 ARSA SANAYİ
ALANI
50.000,00 TL 01.07.2019 saat 15:00:00
45 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 206 10 5.895,44 85550/589544 855,50 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
70.000,00 TL 01.07.2019 saat 15:30:00
46 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 207 8 6.986,85 108009/698685 1.080,09 BİNA VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
90.000,00 TL 02.07.2019 saat 13:30:00
47 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 207 9 5.171,94 98813/517194 988,13 ARSA SANAYİ
ALANI
80.000,00 TL 02.07.2019 saat 14:00:00
48 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 209 3 4.251,20 54064/425120 540,64 İMALATHANE
DEPO
VE ARSASI
SANAYİ
ALANI
45.000,00 TL 02.07.2019 saat 14:30:00
49 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 213 3 5.440,73 30923/544073 309,23 İŞYERİ BİNASI
VE ARSASI
SANAYİ
ALANI
25.000,00 TL 02.07.2019 saat 15:00:00
50 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 219 5 3.902,79 83151/390279 831,51 ARSA SANAYİ
ALANI
70.000,00 TL 02.07.2019 saat 15:30:00
51 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 219 15 3.372,97 69035/337297 690,35 ARSA SANAYİ
ALANI
65.000,00 TL 03.07.2019 saat 13:30:00
52 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 221 4 3.036,88 41043/303688 410,43 ARSA SANAYİ
ALANI
40.000,00 TL 03.07.2019 saat 14:00:00
53 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 231 2 16.612,11 126101/1661211 1.261,01 İMALATHANE
VE ARSASI
SANAYİ
ALANI
110.000,00 TL 03.07.2019 saat 14:30:00
54 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 232 4 3.537,93 22863/353793 228,63 İMALATHANE
VE ARSASI
SANAYİ
ALANI
20.000,00 TL 03.07.2019 saat 15:00:00
55 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 234 1 6.149,29 47361/614929 473,61 ARSA SANAYİ
ALANI
40.000,00 TL 03.07.2019 saat 15:30:00
56 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 234 2 6.916,28 107116/691628 1.071,16 ARSA SANAYİ
ALANI
90.000,00 TL 04.07.2019 saat 13:30:00
57 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 235 5 3.743,85 57649/374385 576,49 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
50.000,00 TL 04.07.2019 saat 14:00:00
58 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 237 3 2.964,32 65485/296432 654,85 ARSA SANAYİ
ALANI
60.000,00 TL 04.07.2019 saat 14:30:00
59 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 238 2 2.744,13 51473/274413 514,73 ARSA SANAYİ
ALANI
50.000,00 TL 04.07.2019 saat 15:00:00
60 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 242 1 5.750,05 66350/575005 663,50 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
60.000,00 TL 04.07.2019 saat 15:30:00
61 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 242 2 2.513,03 30149/251303 301,49 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
25.000,00 TL 05.07.2019 saat 13:30:00
62 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 242 3 5.742,83 65184/574283 651,84 İŞYERİ VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
60.000,00 TL 05.07.2019 saat 14:00:00
63 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 244 2 2.731,63 30778/23763 307,78 ARSA SANAYİ
ALANI
30.000,00 TL 05.07.2019 saat 14:30:00
64 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 244 4 3.019,41 29744/301941 297,44 ARSA SANAYİ
ALANI
25.000,00 TL 05.07.2019 saat 15:00:00
65 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 244 5 3.169,92 36392/316992 363,92 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
30.000,00 TL 05.07.2019 saat 15:30:00
66 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 244 6 4.067,51 46976/406751 469,76 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
40.000,00 TL 08.07.2019 saat 13:30:00
67 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 245 2 2.508,57 29701/250857 297,01 ARSA SANAYİ
ALANI
25.000,00 TL 08.07.2019 saat 14:00:00
68 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 245 3 2.501,00 28944/250100 289,44 ARSA SANAYİ
ALANI
25.000,00 TL 08.07.2019 saat 14:30:00
69 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 246 1 2.500,00 47715/250000 477,15 ARSA SANAYİ
ALANI
40.000,00 TL 08.07.2019 saat 15:00:00
70 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 248 2 5.687,82 153695/568782 1.536,95 BİNA VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
125.000,00 TL 08.07.2019 saat 15:30:00
71 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 248 3 5.457,13 130622/545713 1.306,22 ARSA SANAYİ
ALANI
110.000,00 TL 09.07.2019 saat 13:30:00
72 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 249 1 17.154,42 105919/1715442 1.059,19 İMALATHANE
VE ARSASI
SANAYİ
ALANI
90.000,00 TL 09.07.2019 saat 14:00:00
73 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 250 3 8.023,06 166968/802306 1.669,68 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
130.000,00 TL 09.07.2019 saat 14:30:00
74 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 251 5 5.516,00 54673/551600 546,73 İMALATHANE
VE ARSASI
SANAYİ
ALANI
45.000,00 TL 09.07.2019 saat 15:00:00
75 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 253 1 5.087,15 31993/508715 319,93 ARSA SANAYİ
ALANI
30.000,00 TL 09.07.2019 saat 15:30:00
76 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 253 2 4.589,41 170922/458941 1.709,22 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
160.000,00 TL 10.07.2019 saat 13:30:00
77 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 253 7 35.711,07 27678/3571107 276,78 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
30.000,00 TL 10.07.2019 saat 14:00:00
78 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 255 1 3.935,72 47186/393572 471,86 ARSA SANAYİ
ALANI
45.000,00 TL 10.07.2019 saat 14:30:00
79 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 255 2 3.599,98 43180/359998 431,80 ARSA SANAYİ
ALANI
40.000,00 TL 10.07.2019 saat 15:00:00
80 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 255 3 3.616,58 43347/361658 433,47 ARSA SANAYİ
ALANI
40.000,00 TL 10.07.2019 saat 15:30:00
81 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 255 4 3.852,95 46652/385295 466,52 ARSA SANAYİ
ALANI
45.000,00 TL 11.07.2019 saat 13:30:00
82 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 255 5 4.473,97 47944/447397 479,44 ARSA SANAYİ
ALANI
45.000,00 TL 11.07.2019 saat 14:00:00
83 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 256 1 2.500,00 63427/250000 634,27 ARSA SANAYİ
ALANI
60.000,00 TL 11.07.2019 saat 14:30:00
84 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 256 2 3.747,51 30652/374751 306,52 SANAYİ
BİNASI
VE ARSASI
SANAYİ
ALANI
30.000,00 TL 11.07.2019 saat 15:00:00
85 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 257 1 3.849,56 45698/384956 456,98 ARSA SANAYİ
ALANI
45.000,00 TL 11.07.2019 saat 15:30:00
86 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 257 2 3.616,24 43313/361624 433,13 ARSA SANAYİ
ALANI
40.000,00 TL 12.07.2019 saat 13:30:00
87 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 257 3 3.612,34 43362/361234 433,62 ARSA SANAYİ
ALANI
40.000,00 TL 12.07.2019 saat 14:00:00
88 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 257 4 3.607,47 43314/360747 433,14 ARSA SANAYİ
ALANI
40.000,00 TL 12.07.2019 saat 14:30:00
89 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 257 5 3.896,25 46756/389625 467,56 ARSA SANAYİ
ALANI
45.000,00 TL 12.07.2019 saat 15:00:00
90 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 260 3 8.147,84 122930/814784 1.229,30 İMALATHANE
VE ARSASI
SANAYİ
ALANI
120.000,00 TL 12.07.2019 saat 15:30:00
91 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 260 4 6.998,01 132919/698801 1.329,19 SANAYİ
BİNASI
VE ARSASI
SANAYİ
ALANI
125.000,00 TL 16.07.2019 saat 13:30:00
92 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 261 11 7.167,78 145607/716778 1.456,07 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
120.000,00 TL 16.07.2019 saat 14:00:00
93 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 262 4 8.508,83 141012/850883 1.410,12 ARSA SANAYİ
ALANI
120.000,00 TL 16.07.2019 saat 14:30:00
94 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 263 4 6.733,76 101996/673376 1.019,96 ARSA SANAYİ
ALANI
100.000,00 TL 16.07.2019 saat 15:00:00
95 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 263 6 6.733,13 54631/673313 546,31 ARSA SANAYİ
ALANI
50.000,00 TL 16.07.2019 saat 15:30:00
96 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 264 4 2.738,69 70262/273869 702,62 ARSA SANAYİ
ALANI
65.000,00 TL 17.07.2019 saat 13:30:00
97 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 264 5 6.509,45 118540/650945 1.185,40 ARSA SANAYİ
ALANI
110.000,00 TL 17.07.2019 saat 14:00:00
98 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 265 6 3.472,40 54961/347240 549,61 SANAYİ
BİNASI
VE ARSASI
SANAYİ
ALANI
50.000,00 TL 17.07.2019 saat 14:30:00
99 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 265 7 3.208,58 24428/320858 244,28 ARSA SANAYİ
ALANI
25.000,00 TL 17.07.2019 saat 15:00:00
100 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 266 1 2.500,00 134218/250000 1.342,18 BİNA VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
110.000,00 TL 17.07.2019 saat 15:30:00
101 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 266 3 7.751,70 80534/775170 805,34 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
80.000,00 TL 18.07.2019 saat 13:30:00
102 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 267 5 7.027,42 156021/702742 1.560,21 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
150.000,00 TL 18.07.2019 saat 14:00:00
103 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 268 4 7.996,71 172804/799671 1.728,04 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
160.000,00 TL 18.07.2019 saat 14:30:00
104 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 268 12 2.530,73 62850/253073 628,50 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
65.000,00 TL 18.07.2019 saat 15:00:00
105 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 268 14 2.700,96 72118/270096 721,18 DEPO VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
75.000,00 TL 18.07.2019 saat 15:30:00
106 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 268 15 2.571,28 62370/257128 623,70 FABRİKA
BİNASI VE
ARSASI
SANAYİ
ALANI
65.000,00 TL 19.07.2019 saat 13:30:00
107 ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 269 5 15.699,34 163720/1569934 1.637,20 İMALATHANE
VE ARSASI
SANAYİ
ALANI
160.000,00 TL 19.07.2019 saat 14:00:00


TCDD 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR