ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Yüzdürmeli yer silosu için malzeme temini alınacaktır

ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00995061
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

FIRAT 13.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/231886
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Teknik Şartnamede belirtilen muhtelif cins ve miktarlarda malzeme alımı
İşin Yapılacağı Yer
:
Elazığ Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.06.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elazığ Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

T.Ş.F.A.Ş. ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ


Yüzdürmeli Yer Silosu için Kullanılacak Malzeme Temini alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2019/231886
1-İdarenin
a) Adresi : Yurtbaşı Beldesi Cadde 1 1 23179
Yurtbaşı/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 424 251 28 75-79,424 251 24 14
c) Elektronik posta adresi : -
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: -
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartnamede belirtilen muhtelif cins ve
miktarlarda malzeme alımı
b) Teslim [yeri/yerleri] : Elazığ Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 25 (Yirmibeş) takvim
günü içinde tek partide teslim edilecektir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Elazığ Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 23/05/2019 – 14:00


4. İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5. İhale dokümanı, Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Elazığ Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
11. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR