MEDAŞ MERAM ELEK. DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yazıcı ve tablet satın alınacaktır

MEDAŞ MERAM ELEK. DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00834616
Şehir : Konya / Selçuklu
Semt-Mahalle : SANCAK MAH. / BOSNA
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU TELGRAF 09.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ENDEKS OKUMA VE MOBİL İŞ EMRİ KAPATMA İŞLERİ İÇİN TABLET VE YAZICI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.07.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MEDAŞ GM Toplantı Salonu / KONYA
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

1- İHALE SAHİBİ ŞİRKETİN:

a) ADI:

MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

b) ADRESİ:

Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad. No:92 Selçuklu / KONYA

c) TEL:

0 850 251 30 00 FAX: 0 332 255 00 85

d) KAYITLI E-POSTA:

meram.dagitim@hs02.kep.tr

e) İHALE İLAN NO:

2018/MA-451

2- İHALE KONUSU İŞİN:

İHALE NO

ADI (TÜRÜ, NİTELİĞİ)

TESLİM YERİ

2018/MA-451

ENDEKS OKUMA VE MOBİL İŞ EMRİ KAPATMA İŞLERİ İÇİN TABLET VE YAZICI SATIN ALINMASI

MEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK MALZEME AMBARI

a) İHALE USULÜ:

Açık İhale

b) İHALE DOKÜMANINA ULAŞIM:

- İmza karşılığı elden(MEDAŞ GM Satınalma Birimi),

- KEP üzerinden,

- İadeli Taahhütlü Posta ile talep edilebilir.

c) İHALE İLGİLİSİ:

Kevser KELEŞ

kevser.keles@meramedas.com.tr

d) İHALENİN YERİ:

MEDAŞ GM Toplantı Salonu / KONYA

e) İHALENİN ZAMANI:

26.07.2018 / 14:00

f) İHALE DOSYASININ TESLİM FORMATI VE TESLİM YERİ:

Kapalı Zarf - MEDAŞ GM/KONYA

3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER:

a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikle İmza Beyannamesi

-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c)Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,

dBanka Referans Mektubu

e)İsteklinin Teklif bedeli tutarında İş Deneyim Belgesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR