EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yangın söndürme sistemi alınacaktır

EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00989626
Şehir : İstanbul / Avcılar
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM ANADOLU 04.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019 / 200967
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Buhar Türbinleri Yağlı Tip İç İhtiyaç Trafolarının Yangından Korunması İçin Co2 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Alımı Ve Kurulumu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.05.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BUHAR TÜRBİNLERİ YAĞLI TİP İÇ İHTİYAÇ TRAFOLARININ YANGINDAN KORUNMASI İÇİN CO2 GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU İŞİ


EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Buhar Türbinleri Yağlı Tip İç İhtiyaç Trafolarının Yangından Korunması İçin Co2 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Alımı Ve Kurulumu

İHALE KAYIT NUMARASI : 2019 / 200967
1-) İDARENİN :
a ) Adresi : P.K. 47 34315 Avcılar / İSTANBUL
b ) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 91 10-13
c ) Elektronik posta adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr

2-) İHALE KONUSUNUN :
a) Niteliği : Buhar Türbinleri Yağlı Tip İç İhtiyaç Trafolarının Yangından Korunması İçin Co2 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Alımı Ve Kurulumu
b)Türü : Mal alımı.
c) Dosya No : 2019 / 04
d) Şartname Bedeli : 20,00 TL.
e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü
f) İşin Süresi : 75 takvim günü
3-) İHALENİN :
a ) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü
b ) Tarihi ve Saati : 21/05/2019 Salı günü – Saat 15:00’te

4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü P.K. 47 Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 20,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar Çarşı Şb. TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 21/05/2019 Salı günü – Saat 15:00’ e kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

7-) Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR