MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Yakıt alınacaktır

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01082291
Şehir : Muğla / Menteşe
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE ŞAH 13.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/575325
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
24 KISIM YAKIT ALIMI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Kötekli Mahallesi Menteşe/MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILI YAKIT ALIMI
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


2020 YILI YAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/575325
1-İdarenin
a) Adresi : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Kötekli Mahallesi Menteşe/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522111117 - 2522111136
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@mu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 24 KISIM YAKIT ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :
KISIM 1: BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (BODRUM))
1.DÖKME LPG (PROPAN) 18.000 kilogram
KISIM 2: DATÇA KAZIM YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU (DATÇA)
1.DÖKME LPG (PROPAN) 4.000 kilogram
KISIM 3: FETHİYE ALİ SITKI MEFHARET KOÇMAN MESLEK YÜKSEKOKULU (FETHİYE)
1.DÖKME LPG (PROPAN) 6.000 kilogram
KISIM 4: FETHİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (FETHİYE)
1.DÖKME LPG (PROPAN) 7.000 kilogram
KISIM 5: MİLAS MESLEK YÜKSEKOKULU (MİLAS)
1.SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (CNG) 20.000 standart metreküp
KISIM 6: SEYDİKEMER UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU (MİLAS) 1.SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (CNG) 15.000 standart metreküp
KISIM 7: MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU VE LOJMANLAR (MENTEŞE) 1.SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (LNG) 2.000.000 kw/h
KISIM 8: BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (BODRUM)
1.MOTORİN (ARAÇ İÇİN) 2.500 litre
KISIM 9: FETHİYE ALİ SITKI MEFHARET KOÇMAN MESLEK YÜKSEKOKULU (FETHİYE)
1.MOTORİN (ARAÇ İÇİN) 2.000 litre
KISIM 10: MARMARİS TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU (MARMARİS)
1.BENZİN (95 OKTAN) (ARAÇ İÇİN) 150 litre
2.MOTORİN (JENERATÖR İÇİN) 150 litre
3.LPG (ARAÇ İÇİN) 500 litre
KISIM 11: MİLAS MESLEK YÜKSEKOKULU(MİLAS)
1.MOTORİN (ARAÇ İÇİN) 1.000 litre
2.MOTORİN (JENERATÖR İÇİN) 500 litre
KISIM 12: ULA ALİ KOÇMAN MESLEK YÜKSEKOKULU (ULA)
1.MOTORİN (ARAÇ İÇİN) 700 litre
KISIM 13: FETHİYE İŞLETME FAKÜLTESİ (FETHİYE)
1.MOTORİN (ARAÇ İÇİN) 2.000 litre
2.MOTORİN (JENERATÖR İÇİN) 2.000 litre
KISIM 14: FETHİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (FETHİYE)
1.MOTORİN (ARAÇ İÇİN) 2.000 litre
2.MOTORİN (JENERATÖR İÇİN) 300 litre
KISIM 15: DATÇA KAZIM YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU (DATÇA) 1.MOTORİN (ARAÇ İÇİN) 1.500 litre
2.MOTORİN (JENERATÖR İÇİN) 200 litre
KISIM 16: SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (MARMARİS) 1.MOTORİN (ISINMA İÇİN) 7.000 litre
KISIM 17: ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU (ORTACA)
1.MOTORİN (ARAÇ İÇİN) 900 litre
KISIM 18: KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU (KÖYCEĞİZ)
1.MOTORİN (JENERATÖR İÇİN) 300 litre
KISIM 19: MİLAS VETERİNER FAKÜLTESİ (MİLAS)
1.MOTORİN (ARAÇ İÇİN) 1.000 litre
2.MOTORİN (JENERATÖR İÇİN) 2.000 litre
KISIM 20: ULA ALİ KOÇMAN MESLEK YÜKSEKOKULU (ULA)
1.FUEL OİL NO:4 16.000 kilogram
KISIM 21: KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU (KÖYCEĞİZ)
1.FUEL OİL NO:4 7.000 kilogram
KISIM 22: ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU (ORTACA)
1.FUEL OİL NO:4 10.500 kilogram
KISIM 23: DALAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU (DALAMAN)
1.FUEL OİL NO:4 7.000 kilogram
KISIM 24: REKTÖRLÜK (MENTEŞE)
1.BENZİN (95 OKTAN) 2.500 litre
2.MOTORİN (ARAÇLAR İÇİN) 40.000 litre
3.LPG (ARAÇ İÇİN) 2.000 litre
4.MOTORİN (JENERATÖR İÇİN) 18.000 litre
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarenin ihtiyaçları doğrultusunda 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında İlgili okul/birimlere ilgili okul idaresi veya birimin siparişini yükleniciye bildirmesini müteakip; Dökme LPG (Propan), Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG), Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) ve Özel kalorifer yakıtı 24 saat içerisinde, jeneratörler için alınacak olan motorin ihtiyacın bildirilmesinden sonraki 3 saat içerisinde ilgili birime görevli kişiler gözetiminde, ısınma için alınacak olan motorin siparişe müteakip en geç 2 gün içinde mesai saatleri içinde, taşıtlar için alınacak olan kurşunsuz benzin (95 oktan), motorin ve LPG yurt genelindeki taşıt tanıma sistemine sahip istasyonlardan, İlçe okullardaki taşıtlar için alınacak olan kurşunsuz benzin (95 oktan), motorin ve LPG yurt genelindeki istasyonu bulunan firma veya bayilerden, peyderpey teslim alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Kötekli Mahallesi Menteşe/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 06.12.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektörde gerçekleştirilmiş olan yakıt ve akaryakıt alım işleri kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Kötekli Mahallesi Menteşe/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR