DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ

Tıbbi ve laboratuvar sarf malzeme alınacaktır

DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00788114
Şehir : Denizli / Merkezefendi
Yayınlandığı Gazeteler

DENİZLİ 16.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/178501
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
126 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ VE 10 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.05.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ İHALE SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
İHALE İLANI
126 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ VE 10 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIMI
DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ


126 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ VE 10 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/178501

1-İdarenin
a) Adresi : BEREKETLER MAHALLESI BEREKET CADDESİ NO:1 20100 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2583613232 - 2583613104
c) Elektronik Posta Adresi : khb20.servergazidh@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 126 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ VE 10 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi : HER BİR KALEM/KALEMLER İÇİN, SÖZLEŞME BİTİM TARİHİNE KADAR İLGİLİ TEDARİKÇİYE (İŞ ARTIŞLARI HARİÇ) İDARE TARAFINDAN EN FAZLA 12 ADET SİPARİŞ ÇEKİLECEKTİR. MALIN/İŞİN TESLİM SÜRESİ EN FAZLA 10 GÜNDÜR. YÜKLENİCİ SÖZLEŞME SÜRESİNCE İLGİLİ BİRİMİN İHTİYAÇ DURUMU, STOK DURUMU VE İLGİLİ GENELGELER UYARINCA YAZILI OLARAK YAPILACAK SİPARİŞ TALEPLERİNE GÖRE MAL TESLİMİ YAPACAKTIR. YAZILI YAPILACAK OLAN SİPARİŞ TALEPLERİ YÜKLENİCİNİN TEBLİGATI ALDIĞI TARİHİ İZLEYEN EN FAZLA 10 GÜN İÇİNDE YERİNE GETİRİLECEKTİR. HASTANE İDARESİNİN VE ECZANESİNİN UYGUN GÖRDÜĞÜ HALLERDE TESLİM EDİLECEK MİKTARIN AZ OLMASI YA DA SARFİYATIN FAZLA OLMASI DURUMLARINDA MALIN TAMAMI BİR DEFADA TESLİM ALINABİLİR. MAL/MALLARIN TESLİM ALINMASINDAKİ ŞEKİL VE ŞARTLAR 4734 VE 4735 SAYILI YASALARIN İKİNCİL MEVZUATI NİTELİĞİNDEKİ MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN HÜKÜMLER KAPSAMINDA OLACAKTIR. MALLAR GETİRİLMEDEN ÖNCE MALZEME SİPARİŞ - MUAYENE KOMİSYON SEKRETERLİĞİNDEN RANDEVU ALINACAKTIR. MALLARIN TESLİMİ ESNASINDA İDARENİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA FİRMA YETKİLİSİ HAZIR BULUNACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati : 08.05.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- İSTEKLİLER VE TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜN/ÜRÜNLERİN TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI’NA (TİTUBB) VE/VEYA ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI VE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLI OLMALIDIR. İHALEYE TEKLİF VEREN İSTEKLİ TEDARİKÇİ FİRMA (ÜRETİCİ/İTHALATÇI) İSE KENDİSİNE AİT, BAYİ İSE TEDARİKÇİ FİRMA VE/VEYA BAYİ OLARAK TANIMLANDIĞINI GÖSTERİR TİTUBB KAYITLARINI VE/VEYA ÜTS KAYITLARINI, TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜN/ÜRÜNLERE AİT TİTUBB KAYITLARI İLE BİRLİKTE BELGELEYECEKLERDİR. İNTERNET ÇIKTILARININ ÜZERİNE İHALE KALEM SIRA NUMARASI YAZILACAKTIR.
2- TEKLİF EDİLEN TIBBİ SARF MALZEMELERİNİN TEDARİKÇİ FİRMA ALTINDA TITUBB'DA VE/VEYA ÜTS'DE KAYITLI VE ONAYLANMIŞ ÜRÜN BARKOD NUMARALARI TEKLİFLE BİRLİKTE İNTERNET ÇIKTISI OLARAK DOSYADA SUNULACAKTIR. ÜRÜNE AİT BARKOD ÇIKTISI OLMAYAN KALEME AİT TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR. YA DA TITUBB KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAYAN ÜRÜNLERİN KAPSAM DIŞI DURUMUNU GÖSTEREN BELGELERİ VEYA BEYANINI TEKLİFLERİNE EKLEYECEKLERDİR. TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN KAPSAM DIŞI OLMASI HALİNDE YETKİLİ SATICI OLDUĞUNA DAİR BELGELER DE AYRICA SUNULACAKTIR. İNTERNET ÇIKTILARININ ÜZERİNE İHALE KALEM SIRA NUMARASI YAZILACAKTIR.
3- TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN VEYA CİHAZLARIN SATIN ALIMLARINDA, ADAY VEYA İSTEKLİNİN “TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ” KAPSAMINDA “SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ” Nİ SUNACAKLARDIR.
4- BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ GEREĞİ ÜRÜNÜN BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATI OLMASI GEREKLİ OLUP, RUHSAT TEYİDİ İÇİN WWW.BİYOSİDAL.SAGLİK.GOV.TR WEB ADRESİNDE YER ALAN ENVANTERE KABUL EDİLEN İZİNLİ ÜRÜNLER LİSTESİNDE YER ALMASI GEREKMEKTEDİR. BUNA AİT EVRAK İHALE DOSYASINDA İBRAZ EDİLMELİDİR.
5- ALKOL İLE İLGİLİ KALEMLER İÇİN TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN VERİLMİŞ ALKOL SATIŞI
İZİN BELGESİNİ İHALE DOSYASINDA SUNACAKLARDIR.
6- AYRICA İSTEKLİLER TEKLİF EKİ CETVELİNDE ÜRÜNÜN İSMİNİN YANINA TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN UBB KODUNU (BARKOD) YAZACAKLARDIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malıbelgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İSTEKLİLER TEKLİF EDECEKLERİ SARF MALZEMELERİNDEN; İHALE DOKUMANININ BİR PARÇASI OLAN TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ (TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE TALEP EDİLMEMİŞ OLSA DAHİ) TEKLİFTE BULUNDUKLARI HER KALEM İÇİN İLGİLİ NUMUNELER EN GEÇ İHALE GÜNÜ VE EN GEÇ İHALE SAATİNE KADAR İHALE SALONUNDA GÖREVLİ OLAN İLGİLİ TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİNE VE/VEYA SATIN ALMA BİRİMİNE TUTANAKLA VE SAYIM YAPILARAK TESLİM EDİLECEKTİR. TESLİM EDİLEN NUMUNELER İLGİLİ TAŞINIRCI VE/VEYA SATIN ALMA BİRİMİ TARAFINDAN TUTANAKLA İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLECEKTİR. NUMUNE TESLİMİNE İLİŞKİN DÜZENLENECEK TUTANAK (İHALE DOKUMANININ EKİNDE SUNULAN NUMUNE TESLİM VE KONTROL FORMU) İSTEKLİ TARAFINDAN ÖNCEDEN HAZIR HALDE BULUNUDURULACAKTIR. BU TUTANAKTA FİRMA ADI VE ÜNVANI, İHALE KAYIT NUMARASI İLE TEKLİFTE BULUNDUKLARI KALEMİN/KALEMLERİN İHALE SIRA NUMARASI, KALEM ADI, NUMUNE MİKTARI, TİTUBB KAPSAM DAHİLİNDE OLAN TEKLİF KALEMLERİ İÇİN UBB BARKODU BULUNACAKTIR. NUMUNELER İHALE LİSTESİNDE BELİRTİLEN MALZEMELER İLE BİREBİR AYNI NUMUNE OLARAK GETİRİLECEKTİR. ( ORİJİNAL AMBALAJLI STERİL) BİREBİR AYNI OLMAYAN ÜRÜNLER KABUL EDİLMEYECEKTİR. NUMUNELER KUTU VEYA AMBALAJ İÇERİSİNDE OLMALIDIR. AYRICA HER NUMUNENİN ÜZERİNDE İSTEKLİ FİRMA ADI, İHALE LİSTESİ SIRA NUMARASI YAZILI OLMALIDIR. GEREKTİĞİNDE NUMUNE AÇILIP KONTROL EDİLEREK GEREKLİ TESTLERE TABİ TUTULACAKTIR. KARAR VERİLEMEMESİ VEYA NUMUNELERİN KARAR VERMEK İÇİN YETERSİZ OLDUĞU DURUMLARDA İSTEKLİ FİRMADAN TEKRAR NUMUNE TALEP EDİLEBİLİR. BU DURUM İÇİN İSTEKLİ FİRMALAR HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP ETMEYECEKTİR.
TESLİM EDİLEN NUMUNELERİN KULLANILMASI DURUMUNDA İSTEKLİLER ÜRÜN İLE İLGİLİ OLARAK HİÇ BİR HAK TALEBİNDE BULUNMAYACAKTIR.
İHALE KALEMLERİNDEN 127 İLE 136. KALEMLER VE BU KALEMLER ARASINDA KALAN KALEMLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMİŞSE YUKARIDA BELİRTİLEN PROSEDÜR AYNEN UYGULANACAK OLUP, EĞER BU KALEMLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE TALEBİ ÖNGÖRÜLMEMİŞSE NUMUNE SUNMA ZORUNLULUĞU YOKTUR. FAKAT İHALE KOMİSYONU KARAR AŞAMASINDA İLGİLİ İSTEKLİDEN NUMUNE TALEP ETMESİ HALİNDE, İSTEKLİ (İSTEKLİYE TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN) EN GEÇ 5 (BEŞ) İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE NUMUNEYİ KOMİSYONA TESLİM ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. İSTEKLİ BU YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN İMTİNA GÖSTERMESİ HALİNDE İLGİLİ KALEM İÇİN İSTEKLİNİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
NUMUNELERİN TESLİM ALINMIŞ OLMASI UYGUN OLDUĞU ANLAMI TAŞIMAYACAKTIR. NUMUNELERİN UYGUNLUK DENETİMİ İHALE KOMİSYONU TARAFINDAN YAPILACAKTIR.
İHALEYE İŞTİRAK EDEN İSTEKLİLER YUKARIDA ANILAN TÜM HÜKÜMLERİ KABUL ETMİŞ SAYILACAKLARDIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR