DENİZLİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

DENİZLİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00827251
Şehir : Denizli / Merkezefendi
Yayınlandığı Gazeteler

DEHA 20 23.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/296968
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
69 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.07.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

69 KALEM TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -DENİZLİ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


69 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/296998

1-İdarenin
a) Adresi : MURATDEDE MAHALLESI SEHIT ALBAY KARAOGLANOGLU CADDESI 1 20100 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582639311 - 2582412853
c) Elektronik Posta Adresi : denizlidhs.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 69 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DENİZLİ DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME SÜRESİ SONUNA KADAR MALZEMELER HASTANEMİZ SARF DEPOSUNUN SİPARİŞİ DOĞRULTUSUNDA( ŞİPARİŞLER FAX MAİL VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK YAPILABİLİR) YÜKLENİCİ İSTENİLEN MİKTARDAKİ MALZEMELERİ HER PARTİ İÇİN SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN EN GEÇ 5 (BEŞ) İŞ GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. İHALE KONUSU İŞİN TESLİM ŞEKLİ, DENETİMİ MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ ; TEKNİK ŞARTNAME, İDARİ ŞARTNAME, SÖZLEŞME TASARISI VE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILAN İHALELERE İLİŞKİN DENETİM , MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAHİL YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK DAHA ÖNCEDEN MUAYENE KOMİSYONUNDAN RANDEVU ALINARAK, MUAYENE KOMİSYONUNCA YAPILACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DENİZLİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
b) Tarihi ve saati : 24.07.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- FİRMALAR, T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA (TITUBB) KAYITLI OLDUĞU BELGELERİ (TIBBİ CİHAZ VE MALZEME TANIMLAMA FORMU, BAYİLİK BELGESİ VEYA TEDARİKÇİ FİRMA BELGESİ İNTERNET ÇIKTISI) İHALE DOSYASINA KONULACAKTIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT UBB (BARKOD ) NOYU GÖSTEREN İNTERNET ÇIKTISI BELGELER KONMAYACAKTIR.
2-TITUBB KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAYAN ÜRÜNLERİN BU DURUMUNU GÖSTEREN BELGELERİNİ TEKLİFLERİNE EKLEYECEKLERDİR.
3-TEKLİF EDİLEN TIBBİ SARF MALZEMELERİNE AİT (NUMUNE TESLİM FORMU) EKSİKSİZ OLARAK BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULUP TEKLİF İLE BİRLİKTE İHALE DOSYASINA KONULACAKTIR.
4- BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ GEREĞİ ÜRÜNÜN BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATI OLMASI GEREKLİ OLUP, RUHSAT TEYİDİ İÇİN WWW.BİYOSİDAL.SAGLİK.GOV.TR WEB ADRESİNDE YER ALAN ENVANTERE KABUL EDİLEN İZİNLİ ÜRÜNLER LİSTESİNDE YER ALMASI GEREKMEKTEDİR. BUNA AİT EVRAK İHALE DOSYASINDA İBRAZ EDİLMELİDİR.
5- AYRICA İSTEKLİLER TEKLİF EKİ CETVELİNDE ÜRÜNÜN İSMİNİN YANINA TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN UBB KODUNU (BARKOD) YAZACAKLARDIR. İHALE UHDESİNDE KALAN FİRMALAR TEKLİF MEKTUBUNDA BELİRTİLEN UBB KODLU (BARKOD) VE GMDN KODLU ÜRÜNÜ TESLİM EDECEKLER VE FATURALARDA' DA BELİRTECEKLERDİR.
6-YERLİ MALI OLAN İSTEKLİLER BELGELERİNİN ÜZERİNE KALEM NUMARASINI BELİRTECEKTİR.
7-1.ve 2. KALEMLER KISMİ TEKLİFE KAPALIDIR.
8- 6. ve 7. KALEMLER KISMİ TEKLİFE KAPALIDIR.
9.49.50.51.52.53.54. KALEMLER KISMİ TEKLİFE KAPALIDIR.
10-55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67. KALEMLER KISMİ TEKLİFE KAPALIDIR.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
NUMUNE TESLİM VE KONTROL FORMU İLE TESLİM EDİLECEK OLAN NUMUNELERİN ÜZERİNDE FİRMA ADI ÜRÜNÜN BARKODU İHALE LİSTESİ SIRA NOSU BULUNACAKTIR. GEREKTİĞİNDE NUMUNE AÇILIP KONTROL EDİLEREK GEREKLİ TESTLERE TABİ TUTULACAKTIR. KARAR VERİLEMEMESİ VEYA NUMUNELERİN KARAR VERMEK İÇİN YETERSİZ OLDUĞU DURUMLARDA İSTEKLİ FİRMADAN TEKRAR NUMUNE TALEP EDİLEBİLİR.
İSTEKLİLER NUMUNELERİNİ İHALE SAATİNDEN ÖNCE SARF DEPOYA TESLİM EDECEKLERDİR. NUMUNELER İHALE LİSTESİNDE BELİRTİLEN MALZEMELER İLE BİREBİR AYNI NUMUNE OLARAK GETİRİLECEKTİR. ( ORİJİNAL AMBALAJLI STERİL) BİREBİR AYNI OLMAYAN ÜRÜNLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.
TESLİM EDİLEN NUMUNELERİN KULLANILMASI DURUMUNDA İSTEKLİ ÜRÜN İLE İLGİLİ OLARAK HİÇ BİR HAK TALEBİNDE BULUNMAYACAKTIR.
NUMUNESİ OLMAYAN KALEMLERE AİT TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DENİZLİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DENİZLİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR